DISTRIBUIȚI

În conformitate cu art. 3 din Legea nr.435/2006 cu privire la Descentralizarea
Admnistrativă, Legea nr. 436/2006 privind Administraţia Publică Locală, art.14, pct. 2, l (q, x),
pentru eficienţa funcţionalităţii APL şi buna activitate a funcţionarilor din cadrul primăriei
s.Selemet, de aprobat folosirea în scopuri de serviciu a telefoanelor mobile Unite, Consiliul
Local Selemet DECIDE :
1. Se aprobă utilizarea telefoanelor mobile Unite în scopuri de serviciu pe anul 2020:
067139236 – primar
067139238 – secretar
067139835 – contabil şef
Notă: Folosirea telefoanelor mobile în scopuri personale este interzisă.