DISTRIBUIȚI

În conformitate cu art.14, pct. 2 (f) din Legea nr.436/2006 privind Administraţia Publică
Locală, art. 4 din Legea nr. 435/2006 cu privire la Descentralizarea Admnistrativă, Legii
Republicii Moldova privind Finanţele Publice Locale nr.397/2003, art. 6, pct. 1 mijloace
speciale, Legea nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, Consiliul
Local Selemet DECIDE:
1. A stabili următoarele plăţi pentru anul 2020:
Nr.
d/o Tip construcţie

Plata
pentru
emiterea
Certificatul
de
Urbanism
pentru
Prtoiectare
(CUP)

Plata
pentru
emiterea
Autorizaţia
de
Construcţie
(AC)

Plata pentru
emiterea
Autorizaţaia
de
Desfiinţare
(AD)

Plata pentru
emiterea
Certificatului
de Urbanism
informativ
(CUI)

01. Case particulare 50 lei 100 lei 100 lei 50 lei

2 . Achitarea plăţilor se va face în baza bonului de plată şi vor fi încasate conform art.6 din
Legea Republicii Moldova nr.397/2003 privind finanţele publice locale, mijloace speciale
pct. 1 – în casa primăriei.