Aparatul Primăriei

Aparatul Primăriei

 1.1 Aparatul Primăriei        –  14,5

Primar                                                    – 1.0

Secretar                                                  –  1.0

Contabil- şef                                          –  1.0

Perceptor fiscal                                      –  1.0

Inginer funcear                                       – 1.0

Dactilograf                                              – 0,5

Şofer                                                        – 1.0

Paznic                                                      – 3.0

Deridicătoare                                           – 1.0

Fochist                                                     – 0.5

        Contabil                                                   -1,25

Electric                                                    – 0.75

Responsabil de sonda de apă potabilă   –   1,5

        1.2 Grădiniţa de Copii         –  20,3

Personal de conducere                            – 1.0

Personal didactic                                     – 6.2

Personal  auxiliar de gospodărie             – 7.5

Conducător musical                                 – 0.5

        Funcţionari şi slujbaşi                              – 5.1

     

        1.3 Biblioteca                        –  2,0

Bibliotecar-şef                                        – 1.0

Bibliotecar                                              – 1.0

 

       1.4 Colective Artistice           – 4,0

Conducător artistic                                -2.0

Acompaniator                                        -2.0 

     

        1.5 Căminul Cultural          –  5,0

Personal de conducere                         – 1.0

Conducător artistic                               -1.0

Paznic                                                  – 2.0

Deridicătoare                                       – 1.0

   

       1.6 Muzeuls.Selemet                   – 2,0

Personal de conducere                      – 1.5

Deridicătoare                                    – 0.5

 

       1.7  Şcoala de muzica s.Selemet – 10,33

Personal de conducere                      – 1.0

Deridicătoare                                    – 1.0

Paznic                                               – 1.0

Fochist                                              –  0.5

Personal didactic                               – 6.83

   

      1.8 Centru Social de zi pentru copii

      cu dizabilităţi din familii social vulnerabile – 5,5

Director                                               – 1.0

Psiholog                                               – 0.5

Asistent medical                                  – 0.5

Asistent social                                     – 1,0

Diridicatoare                                        – 1,0

Măturător                                             – 0,5

Fochist                                                   -1,0