Economia

Economia

Localitatea are o economie sub-dezvoltată, preponderent agrară cu recolte anuale bune, dar cu o lipsă de piaţă de desfacere, consecinţele căreia se reflectă la veniturile şi salariile angajaţilor, lipsa de motivaţie, lipsa de întreprindere de prelucrare şi păstrare a cerealelor, fructelor şi legumelor. Problemele de management efectiv, stabilitate economică, piaţa de desfacere, servicii de calitate şi lipsa locurilor de muncă conduc la o austeritate a bugetului local şi la o diminuare în realizarea Planului Strategic de Dezvoltare socio-economic a localităţii.

Profilul economic dominant al satului Selemet a fost în trecut și rămâne și în prezent agricultura, practicată de un număr mare de gospodării agricole individuale. Gospodăriile agricole sunt preocupate în general de cultivarea cerealelor, fructelor şi legumelor.