Secretarul consiliului local

Secretarul consiliului local

INFORMAŢII PERSONALE

Moraru Elena

 

 

 

 

 

 

 

 

 Str.M.Eminescu-18, s.Selemet, cod poştal – MD 4129, R.Moldova

 024139238    067139238      

 aobastina@gmail.com

       Elena Moraru, nume de utilizator pe FB, Messenger, Viber, WhatsApp

 

Sexul F | Data naşterii 17/06/1981 | Naţionalitatea MD

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 

 

                                                                         06.01.2006 – 01.09.2006     Reporter TV,  SRL „Pro media”

                                                                         01.09.2006 – 31.12.2012     Redactor-ştiri radio, SRL „Pro media”

                                                                         08.02.2013 – 11.04.2017      Asistent social, Centrul Social pentru copii cu   

                                                                                                                         dizabilităţi şi copii din familii social – vulnerabile Selemet        

                                                                         11.04.2017  –            Secretar Consiliul Local Selemet

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

 

 

Master, Servicii sociale în domeniul sănătăţii publice : 2017 – 2019, UPS „Ion Creangă”  din Chișinău

Studii universitare: 2013 – 2017, UPS ,,Ion Creangă”  din Chișinău, facultatea Psihologie și Psihopedagogie  Specială, specialitatea Asistenţă Socială;

Studii liceale:         1998-1999,  Liceul Teoretic Mihai Viteazul din Cimișlia;

Studii gimnaziale: 1996 – 1998, Școala medie Selemet.  

 

 

COMPETENΤE PERSONALE

 

 

                                                                          Iniţiativă, abilitatea de a lucra în echipă, abilitatea de comunicare, intelegenţa emoţională, capacitate     

                                                                 de adaptare sporită, responsabilitate, disciplină.

 

 

Limba(i) maternă(e)

 

 

 

 

 

 

Limba română

 

 

Limbi străine

Engleză  –   A1

Rusă       –  C1

 

 

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea informaţiei

Comunicare

Creare de conţinut

Securitate

Rezolvarea de probleme

 

Utilizator independent

Utilizator independent

Utilizator independent

Utilizator independent

Utilizator independent

Alte competenţe informatice:

 

▪  o bună stăpânire a programelor de birou (procesor de text, calcul tabelar, software pentru prezentări)

▪  bune cunoştinţe de editare foto, dobândite ca fotograf amator​

 

Statut civil

Căsătorită:

2 (doi copii): anul naşterii 2002, 2003