Comisii de specialitate

Comisii de specialitate

În baza Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436/2006, cu modificările şi completările ulterioare, art.14, alin. (2) lit. w), Regulamentului – cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale aprobat prin Legea nr. 457/2003, Capitolul II, Consiliul Local Selemet DECIDE:

 1. Se constituie 4 (patru) comisii consultative de specialitate din cadrul

      Consiliului Local Selemet, după cum urmează:

      1.1 Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi  Economico – financiare,  investiţii, drept şi disciplină

      1.2 Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi de Urbanism, agricultură,   industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului

      1.3 Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi de  Învăţămînt, protecţie   socială, sănătate publică, muncă, cultură, culte, turism, tineret şi sport

     1.4  Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi Administrative

 1. Se aprobă componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate din cadrul

      Consiliului Local Selemet, pentru perioada mandatului anilor 2019 – 2023, în următoarea  componenţă: 

 1. Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi: Economico – financiare, investiţii, drept şi disciplină

  Nr. d/o

  Desemnat din partea:

  Numele, prenumele membrului Comisiei consultative  pentru activităţi  Economico – financiare investiţii, drept şi disciplină

  01.

  Blocul Electoral ACUM Platforma DA şi PAS

  Milcev Ana

  preşedinte

  02.

  Partidul Politic „ŞOR”

  Garabagiu Gheorghe

  secretar

  03.

  Partidul Democrat din Moldova

  Tataru Anatol

  membru

  04.

  Partidul Liberal Democrat din Moldova

  Bătrînac Andrei

  membru

  05.

  Partidul Democrat din Moldova

  Munteanu Octavian

  membru

 2. Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi de Urbanism, agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului

  Nr. d/o

  Desemnat din partea:

  Numele, prenumele membrului Comisiei consultative pentru activităţi de  Urbanism, agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului

  01.

  Blocul Electoral ACUM Platforma DA şi PAS

  Răileanu Vasile

  preşedinte

   

  02.

  Candidat independent

  Popuşoi Valeriu

  secretar

  03.

  Partidul Popular European din Moldova

  Ciocoi Dumitru

  membru

  3. Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi de Învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică, muncă, cultură, culte, turism, tineret şi sport

  Nr. d/o

  Desemnat din partea:

  Numele, prenumele membrului Comisiei consultative pentru activităţi de  Învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică, muncă, cultură, culte, turism, tineret şi sport

  01.

  Blocul Electoral ACUM Platforma DA şi PAS

  Jaloba Larisa

  preşedinte

  02.

  Blocul Electoral ACUM Platforma DA şi PAS

  Cîrlan Liuba

  secretar

  03.

  Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

  Prodius Nicolae

  membru

  4. Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi 

  Administrative

  Nr. d/o

  Desemnat din partea:

  Numele, prenumele membrului Comisiei consultative pentru activităţi  Administrative

   

  01.

  Partidul Liberal Democrat din Moldova

  Bătrînac Andrei

  preşedinte

  02.

  Blocul Electoral ACUM Platforma DA şi PAS

  Codreanu Liuba

  secretar

  03.

  Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

  Televca Aliona

  membru

  3. În caz de eliberare a membrilor comisiilor din funcţia de consilier local, atribuţiile lor în cadrul Comisiilor sus numite, vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în aceste funcţii, conform înscrierii în listele supleanţilor, validate, fără aprobarea unei noi decizii.

    4. Secretarul Consiliului Local Selemet, dna Elena Moraru va        asigura controlul executării prezentei decizii.