DISTRIBUIȚI

În conformitate cu art.14 p.2, l(q) din Legea nr. 436/2006 privind Administraţia Publică
Locală, art. 4 din Legea nr.435/2006 cu privire la Descentralizarea Admnistrativă, Legii
Republicii Moldova privind Finanţele Publice Locale nr.397/2003, art. 6 mijloace speciale pct.1,
Consiliul Local Selemet DECIDE:
1. Se aprobă taxa în mărime de – 13 lei pentru 1m. cub de apă potabilă consumată pe
teritoriul s.Selemet .
2. Responsabil de evidenţa consumului de apă pe sonda primăriei este numit dnul Volînschi
Iurie, dnul Oboroceanu Vasile.