STATUTUL Satului Selemet, raionul Cimişlia Republica Moldova

STATUTUL Satului Selemet, raionul Cimişlia Republica Moldova

 

Prezentul statut reglementează organizarea şi funcţionarea

Administraţiei Publice Selemet, raionul Cimişlia, Republica Moldova

 

 1. Aşezarea geografică:

 

          Selemet este un sat din raionul Cimișlia,  o localitate de dimensiuni medii, cu o suprafață totală de 6191,55 ha (dintre care 415,5 ha teren intravilan). Localitatea are o suprafaţă de

7,98 km2 cu un perimetru de 18,32 km, lungimea stradală – 27 km, numărul de străzi – 57.

          Aşezată pe traseul de importanţă republicană Căuşeni –Mihailovca –Selemet – Satul Nou – Sagaidacul Nou – Chişinău, Regiunea de Dezvoltare Sud. Numărul total al populației alcătuieşte 4174 persoane, dintre care 2244 –  femei (53,7 %) și  1930  bărbați  (46,3%).

       Localitatea este amplasată la 62 km distanță de capitală, la 17 km față de centrul raional Cimișlia și la 70 de km de Aeroportul Internațional Chișinău și aproximativ 100 km de punctul de trecere a frontierei (Leușeni – Albița).

        Satul Selemet este aşezat  pe ambele maluri a  rîului Schinoasa, care izvorăşte  din raionul Ialoveni, fiind afluientul de dreapta a rîului Cogîlnic:   

         – Latitudinea     46 35

         – Longitudinea  26 35

      Localitatea se mărgineşte de Sud cu  satul Mihailovca, la Est cu satul Batîr, Vest cu oraşul  Cimişlia, Nord cu s.Satul Nou, r-nul Cimişlia.

      La graniţa cu cu s.Satul Nou trece  Valul lui Traian  construit prin anii 105-110 cu o lungime de 9130 metri, lăţimea Valului este de 24 metri.

 

 1. Date demografice:

 

Conform datelor statistice, populaţia s.Selemet – 4174

 • bărbaţi –1930 (46,3 %)
 • femei – 2244    (53,7 %)

 

 1. Structura administrativă:

 

Administraţia Publică Locală:

 • funcţionar public de demnitate publică – 1
 • funcţionar public de conducere – 1
 • funcţionar public de execuţie – 3

 

Consiliul Local Selemet:

                     13 consilieri.

 1. Istoric:

 

       Satul Selemet datează documentar din anul 1766. Din anul 2012 ,  dispune de o monografie istorică a localității „SELEMET – Vatră de istorie, Vatră de memorie”.

       Selemet dispune de un bogat patrimoniu cultural, natural și istoric care poate fi cu succes valorificat în turism. În total, în teritoriu există 6 (șase) monumente de patrimoniu, care pot fi incluse în circuitul turistic, de asemenea locuri pitorești și alte destinații turistice.

      De asemenea în ciclul turistic din Selemet sunt reflectate mai multe puncte de atracție turistică ca:  Valul lui Traian, monument istoric, există o Cramă de Vin, care datează de peste 100 de ani (Beciul Popii), unde se păstrează o colecţie de vinuri din anul 1974, meşteri populari, tradiţii şi obiceiuri păstrate.

Din 2015 a fost iniţiat Festivalul „iProsop”, eveniment de valorificare şi promovare a artizanatului şi ţesutului manual, folclorului, tradiţiilor şi obiceiurilor din Zona Sud ”Podoabele Sudului” a Republicii Moldova, prin promovarea turismului şi dezvoltării economice.

De asemenea Selemet se  mândrește și cu 6 formații artistice dintre care 2 colective cu titlul de tip model ”Cununița” și ”Sânzâienele”, care ne reprezintă atăt în țară, cât și peste hotare.                               

      Există o orientare de flux turistic, din acest considerent este necesar de a îmbunătăţi şi dezvolta infrastructura turistică locală pentru ca SELEMET să devină un traseu turistic mai atractiv, o zonă turistică care ar stimula o creștere socio-economică echilibrată în teritoriu, ca o CARTE DE VIZITĂ  A LOCALITĂȚII SELEMET,  atât pe plan național cât și internațional.   

       Un  important accent al destinației turistice pentru Selemet este şi Muzeul Satului (fondat în anul 1990, dat în exploatare la 31 august 1992 și înregistrat la Ministerul Culturii în anul 2004), care dispune de peste 8000 (opt mii) de exponate muzeale, printre care există piese de patrimoiniu, care nu se regăsesc nici în Muzeul Național.

 

 1. Curs de apă traversat prin localitate:

 

    Rîul „Schinoasa”, care izvorăşte din raionul Ialoveni, fiind afluientul de dreapta a rîului Cogîlnic. 

 

 1. Obiective de transport public:

 

   Localitatea Selemet este traversată  de liniile de calea ferată (constuită prin anii 1870):

Reni-Chişinău.

    Rute regulate (transport public): Selemet – Cimişlia – Selemet; Selemet – Chişinău – Selemet, Selemet – Cimişlia – Chişinău – Cimişlia – Selemet.

 

 

 

 1. Suprafaţa administrativă a satului:

 

 • 6191,55 ha dintre care:
 • teren agricol – 09 ha
 • teren arabil – 3343,51 ha
 • vie –   470,40 ha
 • livadă –   198,07 ha

 

art. 12 – 3372,97 ha din care:

 • arabil – 2765,73 ha
 • vii –    409,32 ha
 • livezi – 197,92 ha

art.82 –  593,20 ha

 • extravilan – 286,96 ha
 • intravilan – 306, 24 ha

 

Fondul forestier    – 1062,79 ha

Pădurile primăriei – 225,95 ha

Pădurile statului    – 836,84 ha

Ape                       – 39,75 ha

Păşuni                   – 726,11 ha

Drumuri                – 195.68 ha  

 

 1. Profilul economic:

 

      Profilul economic dominant al s.Selemet a fost în trecut şi rămâne, şi în prezent agricultura, practicată de agenţi economici locali, dar şi de un număr de agenţi economici locali, dar şi de un număr mare de gospodării agricole individuale.

      Gospodăriile agricole sunt preocupate în general de cultivarea cerealelor (porumb, grîu, floarea soarelui, mazăre, rapiţă), legume, fructe, struguri. Se practică creşterea ovinelor, caprinelor, vitelor cornute mari. De asemenea se evidenţiază o creştere a antreprenoriatului în sectorul apicol, care favorizează în sinergie cu domeniul turistic dezvoltarea economică locală.

        În localitate îşi desfăşoară activitatea agenţi economici (principali):

 

Nr. crt

Denumirea agentului economic

Domeniul de activitate

01.

SRL „Gheorgsam”

agricultură

02.

CAPC „Sînzîiana”

agricultură

03.

SRL „Ducates Grup”

agricultură

04.

SRL „Consolitera”

agricultură

05.

CAIPS „Basan Agro”

agricultură

06.

SRL „Galaţanu Prod”

agricultură

07.

GŢ „”Ciocoi D

agricultură

08.

GŢ „Graur Alexei”

agricultură

09.

GŢ „Teacă Ion”

agricultură

10.

SRL „Mercata Ador”

agricultură

11.

GŢ „Popuşoi Valeriu”

agricultură

12.

GŢ „Borş Alexei”

agricultură

13.

SA „Fragmentar”

comerţ

14.

COOP de Consum Mihailovca

comerţ

15.

ÎÎ „Doina Moldovei”

Comerţ/servicii

16.

ÎI „Prodius Ion”

comerţ

17.

ÎI „Ana Rusu”

Comerţ/servicii

18.

ÎI „Crizantema Jaloba”

servicii

19.

SRL „Diacon-Prim”

servicii

20.

SRL „Coviteo Com”

servicii

21.

SC „Rodnic Service”

Comerţ/servicii

 

 

 1. Instituţii publice/Servicii:

 

 1. Primăria
 2. Grădiniţa de copii „Luminiţa”
 3. IPGM „Sergiu Coipan”
 4. Centrul Social pentru copii cu dizabilităţi şi copii din familii social vulnerabile
 5. Cantina Socială
 6. Şcoala de Muzică
 7. Muzeul Satului
 8. Căminul Cultural
 9. Cabinet Stomatologic
 10. Biblioteca Publică
 11. Oficiul Medicilor de Familie
 12. Sector de Poliţie
 13. Oficiul Poştal
 14. Serviciul de Pompieri Voluntari Selemet
 15. Duş Social
 16. Spălătorie Socială

 

 1. Date caracteristice localităţii:

 

 • anul 1861 a fost înfiinţată prima Şcoală Medie de studii generale din localitate
 • anul 1972 s-a dat în exploatare Casa de cultură cu 700 locuri şi două biblioteci – Biblioteca Sătească şi Biblioteca Publică pentru Copii
 • anul 1971 se inaugurează Casa Sănătăţii (actual OMF Selemet) cu suprafaţa de 500 m2
 • anul 1987 este deschisă Şcoala de Muzică
 • anul 1985 este construită Grădiniţa de Copii (renovată în anul 2009).

 

 1. Situaţia migraţională:

 

        Recesiune economică şi migraţia masivă a influienţat esenţial  situaţia social-economică şi demografică din localitate, care rezultă la datele statistice la data 01.01.2020:

 • migraţia internă (786 persoane)
 • migraţia externă (1180 persoane)

 

 1. Religia:

 

      –   Biserica ortodoxă cu hramul „Sfîntul Dumitru” – 1

      –   Biserică baptistă – 1

 

 1. Evenimente importante:

 

 • Anul Nou „Revelion”
 • Sărbătorea Femeii „8 Martie”
 • „Întâlnirea cu băştinaşii migranţi” de Sărbătorile Pascale şi în luna August
 • Fesivalul „iProsop”, o dată la doi ani
 • Sărbători naţionale: „Limba Noastră”, „Ziua Independenţei”
 • Sărbătoarea Copiilor de 1 Iunie
 • Hramul Satului cu hramul bisericii „Sfîntul Dumitru”