DISTRIBUIȚI

În baza art. 14, pct. (1), pct. (4) a Legii nr. 436/2006 privind Administrația Publică Locală,
Legii nr. 435/2006 cu privire la Descentralizarea Administrativă, Consiliul Local Selemet
DECIDE:
2. De aprobat Raportului directorului Şcolii de Muzică din s.Selemet, dnul Valeriu
Codreanu cu privire la activitatea instituţiei pentru perioada anului de învăţământ
2019 – 2020.
(Raportul se anexează)