DISTRIBUIȚI

În conformitate cu art.14 din Legea nr. 436/2006 privind Aministraţia Publică Locală, art.4
din Legea cu privire la Descentralizarea Admnistrativă nr. 435/2006, Consiliul Local Selemet
DECIDE:
1. Se aprobă taxele serviciilor cu plată prestate de către instituţiile publice, primărie:
– componenţa familiei – gratis
– nu lucrează ,nu are cotă de pămînt – gratis
– eliberarea formei nr.1 şi 3 – gratis
– eliberarea extrasului din cartea de imobil – gratis
– eliberarea unei caracteristici – gratis
– înregistrarea nou-născuţilor – gratis
eliberarea adeverinţelor de naştere – gratis
– eliberarea adeverinţelor de deces – gratis
– înregistrarea căsătoriilor în zile lucrătoare – 300 lei
– înregistrarea căsătoriilor în zile de odihnă – 500 lei
– înregistrarea căsătoriilor în timp de 5 zile, 15 zile – 1000 lei
– eliberarea adeverinţelor de proprietate a animalelor – gratis
Porcine ,bovine cabaline, produse alimentare – gratis
– Înregistrarea contractelor de arendă (6+3+3) – 12 lei

2. Scutiri se acordă persoanelor pensionare și invalizilor de toate categoriile (invalid de
gradul I, II, III din copilărie)
Responsabil de perceperea plăţilor este numit secretarul primăriei .
Achitarea plăţilor se va face în baza chitanțierului de plată – în casa primăriei.