DISTRIBUIȚI

În baza art.14 din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală, art.4 din Legea
nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă, Consiliul Local Selemet DECIDE:
1. De aprobat Lista copiilor care frecventează Centrul Social pentru copii cu dizabilităţi şi
copii din familii social-vulnerabile din s.Selemet.
Lista se anexează.