ȘEDINȚA COMISIEI PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE ÎN COMUN ACORD CU COMISIA...

ȘEDINȚA COMISIEI PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE ÎN COMUN ACORD CU COMISIA EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A RAIONULUI CIMIȘLIA DECIZIA nr.3 din 14.03.2020

48
DISTRIBUIȚI

La data de 13.03.2020 a fost convocată ședința CNESP. În cadrul ședinței a
fost examinată situația epidemiologică prin infecția cu COVID-19, inclusiv tendințele
de evoluție a bolii la nivel global, regional și național.
Specialiștii Centrului raional de Sănătate Publică cu responsabilități în
contextul prevenirii și controlului Coronavirusului de tip nou sunt în conlucrare
permanentă și întreprind toate măsurile, conform Regulamentului Sanitar
Internațional și recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, privind detectarea,
notificarea, prevenirea și controlul cazurilor probabile de infectare cu Coronavirus de
tip nou (COVID-19).
La data de 11.03 2020 OMS a declarat stare de pandemie a infecției COVID-
19 provocată de SARS-nCov-2.
Deasemenea infecția se înregistrează în toate țările UE cu ritmul de creștere a cazurilor
de boală similar cu transmiterea în China, aceste țări fiind vizitate intens sau cu
reședința temporară a cetățenilor RM.
În urma analizei epidemiologice actuale la nivel global regional și național
privind COVID-19 și a recomandărilor organizațiilor internaționale CNESP a hotărît
de a constata gradul de alertă COD ROȘU la nivel Național referitor la situația
epidemiologică prin infecția cu COVID-19, existînd pericol confirmat de declanșare a
urgenței de sănătate publică în conformitate cu prevederile HG nr. 143 din 12.12 2016.
Au fost sistate cusele aeriene regulate cu Austria, Belgia, China, Cipru, Germania,
Islanda, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, România începînd cu 15.03.2020.
Interdicția pentru operatorii aerieni de a îmbarca călătorii, care vin către RM cu
escala din Italia, Spania, Germania, China, Iran și Coreia de Sud.
Interdicția pentru operatorii aerieni de a îmbarca persoane de altă cetățenie, decit cea
moldovenescă, care vin către RM.
Obligativitatea prezentării de către operatorii aerieni a datelor despre pasageri
cu indicarea suplimentară a locurilor de bord la familizarea formalităților de îmbarcare
a pasagerilor cu destinație finală către RM pîna la 31.03.2020, cu posibilitatea de
prelungire.
Potrivit Centrului European pentru controlul bolilor din 31 decembrie 2019 și
pînă la 13 martie 2020, au fost raportate 139665 cazuri de COVID-19 (în conformitate
cu definitive aplicate ale cazurilor în țările afectate), inclusiv 5122 de decese, (3,7%)
persoane tratate 70733 (50,6%), recent bolnavi 63810 (45,7%), din ei au forme severe
sau critice 5790.
Situația și nivelul riscurilor de răspândire în Republica Moldova a

Coronavirusului de tip nou este controlata de către autorități.
La data de 13.03.2020 sunt înregistrate 39 cazuri suspecte de infecția COVID-
19, din ei 29 adulti și 10 copii.
Testele efectuate în Laboratorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică au
confirmat 8 cazuri de infecție cu noul tip de Coronavirus pe teritoriul Republicii
Moldova. Bolnavii sunt internați în IMSP spitalicești destinate pacienților care
întrunesc definiția de caz pentru COVID-19 (în țară 8 la numar).
Toate persoanele care revin din regiunile cu izbucniri în focare de Coronavirus
de tip nou complectează, în zona de trecere a frontierei, fișele epidemiologice, cu
indicarea corectă a datelor personale și a regiunii geografice din care revin. Fișele se
transmit către echipele medicilor de familie din teritoriu pentru asigurarea
supravegherii la domiciliu a persoanelor, timp de 14 zile.
Pe parcursul perioadei de raportare a fișelor epidemiologice de călătorie în
afara țării, în raionul Cimișlia au fost transmise de la Punctul Focal al ANSP 356 fișe
epidemiologice. Astfel, au fost supuse monitorizării stării de sănătate 331 persoane.
În raionul Cimișlia cazuri de infecție cu COVID-19 confirmate nu s-au înregistrat.
Reeșind din cele expuse mai sus Comisia pentru Situații Excepționale în comun cu
Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a raionului Cimișlia

DECIDE:

1. Se ia act de informația prezentată de către șef, CSP Cimișlia, dna Tamara
Pascari „Privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19, măsurile de
prevenire și răspuns”.
2. Administrația Publică Locală de nivelul I, administratorii localurilor de
agrement, recreere, sălilor de sport, centrelor sportive, bazinelor de înnot,
sălilor de fitness, caselor de cultură, muzeelor și altor unități pentru
agrement și recreere: Vor asigura sistarea activităților organizate, inclusiv în
locurile de recreere și agrement pe întreg teritoriul raionului pîna la data de
01.04.2020.
3. Managerii, directorii, proprietarii companiilor transportatoare de pasageri
(autobuze, rutiere, taxi ) și alte mijloace de transport urban și interurban
indiferent de forma de proprietate: Vor asigura igienizarea și dezinfecția
unităților de transport după fiecare rută și în stațiile terminus, precum și
menținerea condițiilor igienice în procesul de acordare a serviiciilor de transport.
4. Se sistează întrunirile, serviciile religioase desfășurate de toate cultele pe
întreg teritoriul raionului pînă la data de 31.03.2020. În cazuri excepționale
(înmormîntare) se va ține cont de prevederile pct. 2 din Hotărîrea CNESP
(CSP poate permite în cazuri exceptionale organizarea și desfășurarea
manifestărilor în masă cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei
de evidență epidemiologică a evenimentului).
5. Șeful Direcției Asistentă Socială și Protecție a Familiei, dl Mihail Motroi:
Va interzice accesul persoanelor străine pe teritoriul azilului pentru bătrîni.
6. Administrația Publică Locală de nivel I în localitățile: Javgur, Gura-
Galbenei, Selemet, Satul Nou, Cimișlia;

Va sista funcționarea cantinelor sociale organizînd repartizarea bucatelor
beneficiarilor la domiciliu.
7. Directorul IMSP Spitalul raional Cimișlia, dna Florea Mariana, șefii
IMSP Centrelor de Sănătate Cimișlia, Javgur, Gura-Galbenei,
Cabinetelor Individuale ale medicilor de familie vor:
Institui regim de carantină în instituțiile subordinate.
Revizui graficul examenelor profilactice ținind cont de evoluția situației
epidemiologice în raion.
8. Se declară carantină (cod roșu) pe teritoriul raionului Cimișlia.
Instituțiile publice vor limita accesul populației, vor primi online toate
cererile, vor asigura activitatea instituțiilor la nivel intern prin intermediul
angajaților responsabili de procesele de lucru a instituției.
Angajații care au simptome ca (temperatură, nas înfundat, dureri de cap
etc), vor fi inzolați la domiciliu.
Se recomandă angajaților cu copii minori să asigure funcționalitatea
instituțiilor la distanță prin intermediul internetului.
Agenții economici care au flux de oameni să limiteze accesul controlat în
magazine (aglomerația), să asigure instituția cu dezinfectant.
Agenții economici (piața, gherete etc), care nu pot asigura normele sanitare
și nu pot asigura igienizarea și dirijarea fluxului se va sista activitatea
acestora pînă la data de 31.03.2020, cu modificări ulterioare.
9. Administrația Publică Locală de nivelul I vor organiza și desfășura
obligatoriu pe parcursul zilelor de 14 sau 15 martie 2020, ședințe ale
comisiilor pentru situații excepționale în cadrul cărora vor decide excuderea
întrunirilor în masa, de ordin religios, cultural, științific, sportiv, turistic și
social etc.
10. Se va asigura implementarea continuă a deciziilor anterioare a Hotărîrilor
CESP raională și CSE raionale.
11. Monitorizarea executării deciziilor comisiei se pune în sarcina Centrul de
Sănătate Publică și Inspectoratul de Poliție.

COMISIA PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE
COMISIA EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A RAIONULUI CIMIȘLIA