DISTRIBUIȚI

Primăria s.Selemet, r-nul Cimişlia,
Vă informează, potrivit Hotărârii nr.
7 din 13 martie 2020 a Comisiei
Naționale Extraordinare de Sănătate
Publică privind măsurile dispuse
pentru limitarea efectelor răspândirii
CORONAVIRUS (COVID-19) pe
teritoriul Republicii Moldova,
Piaţa Agroalimentară Selemet
îşi sistează activitatea până la data

de 31 martie 2020

cu posibilitatea prelungirii, în
funcţie de evoluţia situaţiei la nivel

naţional.

AVEŢI GRIJĂ DE SĂNĂTATEA DSTRĂ!