Hotărîrea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr.7 din 13 martie 2020.

Hotărîrea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr.7 din 13 martie 2020.

21
DISTRIBUIȚI

Comisia naţională extraordinară
de sănătate publică
Hotărâre nr. 7 din 13 martie 2020
Privind evoluţia situaţiei epidemiologice a infecţiei

COVID-19

/V
In cadrul Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a fost examinată
situaţia epidemiologică prin COVID-19, inclusiv tendinţele de evoluţie a bolii la nivel
global, regional şi naţional. Se constată ca la data de 13 martie 2020, în Republica Moldova
au fost confirmate 6 cazuri de COVID-19 (de import) la persoane reîntoarse recent din
Italia.
La data de 11.03.2020 Organizaţia Mondială a Sănătăţii a anunţat faza de transmitere
pandemică a virusului SARS-CoV-2, de asemenea infecţia COVID-19 se înregistrează în toate
ţările UE, cu ritmul de creştere al cazurilor de boală similar cu transmiterea în China, aceste ţări
fiind frecvent reşedinţă temporară a cetăţeniilor RM.
A
In urma analizei situaţiei epidemiologice actuale la nivel global, regional şi naţional
privind COVID-19 şi a recomandărilor organizaţiilor internaţionale, Comisia Naţională
Extraordinară de Sănătate Publică,

HOTĂRĂŞTE:

1. Se ia act de informaţia prezentată de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale
privind situaţia epidemiologică la infecţia cu COVID-19, măsurile de prevenire şi răspuns.
2. Se constată gradul de alertă Cod roşu la nivel naţional referitor la situaţia
epidemiologică prin infecţia cu COVID-19, existând pericol confirmat de declanşare a
urgenţei de sănătate publică în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1431 din
29.12.2016.
3. Se aprobă Planul de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip nou
(COVID-19).
4. Se va asigura implementarea continuă a deciziilor anterioare a Hotărârilor CNESP
5. Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor vor asigura sistarea activităţii

unor Puncte de trecere a frontierei de stat pe segmentul de frontieră moldo-român şi moldo-
ucrainean, conform anexei.

î

6. Autoritatea Aeronautică Civilă va asigura:

1) Sistarea curselor aeriene regulate cu Italia, Spania, Franţa, începând cu 15
martie 2020, orele 00:00.
2) Sistarea curselor aeriene regulate cu Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Germania,
Irlanda, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, Romania, începând cu 16 martie
2020, orele 00:00.
3) Interdicţia pentru operatorii aerieni de a îmbarca călătorii, care vin către
Republica Moldova, cu escală, din Italia, Spania, Franţa, Germania, China, Iran
şi Coreea de Sud, începând cu 16 martie 2020, orele 00:00.
4) Interdicţia pentru operatorii aerieni de a îmbarca persoane de altă cetăţenie,
decât cea moldovenească, care vin către Republica Moldova, începând cu 16
martie 2020, orele 00:00.
5) Excepţie de la prevederile pct.6 subpct. 4) fac persoanele apatride şi cetăţenii
străini cu domiciliu, reşedinţă sau permis de şedere în Republica Moldova.
6) Obligativitatea prezentării de către operatorii aerieni a datelor despre pasageri
cu indicarea suplimentară a locurilor de bord la finalizarea formalităţilor de
îmbarcare a pasagerilor cu destinaţie finală către Republica Moldova.
7) Prevederile prezentului punct sunt valabile până la data de 31 martie 2020, cu
posibilitate de prelungire.

7. Autorităţile publice locale, administratorii localurilor de agrement, recreere,
sălilor de sport, centrelor sportive, bazinelor de înot, sălilor de fitness, teatrelor,
cinematografelor, sălilor de concerte, muzeelor, şi altor unităţi pentru antrenament şi
recreere vor asigura sistarea activităţilor organizate, inclusiv în locurile de recreere şi de
agrement, pe întreg teritoriul Republicii Moldova până la data de 01.04.2020.
8. Managerii, directorii, proprietarii companiilor transportatoare de pasageri
(autobuze, troleibuze, rutiere, taxi şi alte mijloace de transport de pasageri urban şi
interurban), indiferent de forma de proprietate, vor asigura igienizarea şi dezinfecţia
unităţilor de transport după fiecare rută şi în staţiile terminus, precum şi menţinerea
condiţiilor igienice în procesul de acordare a serviciilor de transport.
9. Se sistează până la 31.03.2020 întrunirile/serviciile religioase desfăşurate de toate
cultele, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. In cazuri excepţionale (înmormântare), se
va ţine cont de prevederile p. 2 din Hotărîrea nr. 6 a Comisiei naţionale extraordinare de
sănătate publică din 10.03.2020.

2

10. Monitorizarea executării deciziilor Comisiei se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii,
Muncii şi Protecţiei Sociale

Preşedinte al Corni
Prim ministru
Vicepreşedinte al Co
ministru al sănătăţii,
şi protecţiei sociale

Ion CHICU

Viorica DUMBRĂVEANU
Secretar al Comisiei Nicolae FURTUNĂ