DISTRIBUIȚI

În baza art.14, lit.d) din Legea nr. 436/2006 cu privire la administraţia publică locală,
art. 10, alin. 9) al Legii nr.1308/1997, Consiliul Local Selemet DECIDE:

1. Se permite darea în arendă a terenurilor agricole din fondul de rezervă a primăriei,
lucrătorilor şi pensionarilor din sfera socială, precum şi familiilor social defavorizate.
2. Plata de arendă a terenurilor menţionate echivalează cu impozitul funciar pentru loturile de
pămînt pe lîngă casa, stabilite pentru anul respectiv.
3. Controlul asupra prezentei decizei se pune în sarcină dlui Zaiaţ Ion, specialist principal în
reglementarea regimului proprietăţii funciare