DISTRIBUIȚI

În baza Legii nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii
Moldova, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 24/1995 pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la conţinutul documentaţiei cadastrului funciar, examinarea
materialelor Cadastrului funciar a UAT s.Selemet la data de 01.01.2020 întocmite de către
specialistul principal pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare al primăriei, dnul Ion Zaiaţ, Consiliul Local Selemet DECIDE:
1. De aprobat Cadastrul Funciar General a UAT Selemet cu suprafaţa totală de 6191,55 ha.
2. De aprobat suprafeţele după categoriile de terenuri (conform Codului Funciar art. 2), în
hotarele UAT Selemet.
I. Terenuri cu destinaţie agricolă – 3830,50 ha,
arabil – 3103,92 ha
plantaţii multianuale – 5575,07 ha
păşuni – 8,95 ha
fîneţe –
alte terenuri – 24,02 ha
II. Terenurile satelor, oraşelor, municipiilor – 415,50,
III. Terenuri destinate industriei, transportului, telecomunicaţiilor şi cu alte
destinaţii speciale – 85,44 ha,
IV. Terenurile destinate protecţiei naturii, ocrotirii sănătăţii, activităţii creative,
terenurile de valoare istorico-culturale, terenurile zonelor suburbane şi ale
zonelor verzi –
V. Terenurile fondului silvic – 1083,89 ha,
VI. Terenurile fondului apelor – 39,24 ha,
VII. Terenurile fondului de rezervă – 776,22 ha.
3. Controlul asupra prezentei decizei se pune în sarcină dlui Zaiaţ Ion, specialist principal în reglementarea regimului proprietăţii funciare.