DISTRIBUIȚI

În baza art. 14 alin. (2), lit. w 1 ) a Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală,
Legii nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă, Hotărîrii Guvernului nr. 136/2009
cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare şi cu reducere, Consiliul
Local Selemet DECIDE:
1. Se instituie Comisia de licitație cu strigare şi cu reducere în primăria s.Selemet, în
următoarea componență:
– Preşedintele comisiei – Tatiana Badan, primar
– Secretar – Ion Zaiaţ, specialist principal, în reglementarea regimului proprietăţii
funciare
– membru – Silvia Aramă, contabil-şef
– membru – ____________________________________________
– membru – ____________________________________________
– membru – ____________________________________________
– membru – ____________________________________________
2. Persoane supleante în Comisia de licitație cu strigare şi cu reducere în Primăria s.Selemet:
– ___________________
– ___________________
3. Se stabileşte că, în cazul eliberării membrilor Comisiei din funcţiile deţinute, atribuţiile lor
în cadrul Comisiei vor fi executate de persoanele nou-desemnate în posturile respective,
fără a fi adoptată o nouă Decizie a Consiliului.
4. Controlul executării prevederilor prezentei Decizii se pune în seama primarului.
5. Prezenta decizie ăntră în vigoare la data includerii în Registrul de Stat al Actelor Locale.