DISTRIBUIȚI

În conformitate cu art. 24, pct. 3 din Legea Republicii Moldova nr.768/2000 privind
statutul alesului local, art.35 (5) din Legea nr. 436/2006 privind Administraţia Publică Locală,
Consiliul Local Selemet DECIDE:
1. Se aprobă indemnizaţia pentru fiecare consilier şi pentru primar (aleşi locali), în mărime
de – 100 lei ( o şedinţă ) pentru participarea la şedinţa Consiliului Local pe anul 2020.