DISTRIBUIȚI

În temeiul art.14 alin.2 l(j), Legii nr. 436/2006 privind Aministraţia Publica Locală cu
modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 10 din Cartea Europeană
a Autonomiei Locale, adoptată la Strasburg la data de 15.10.1985, ratificată prin Hotărîrea
Parlamentului nr.1253/1997 şi în vigoare de la 01.02.1998, ţinând seama de prevederile pct. 11 al
Statutului – Cadru al s.Selemet, în baza art. 8 alin. 2 pct. 14 din Legea nr.397/2003 privind
finanţele publice locale şi Deciziei Consiliului Local Selemet nr.6/3 din 04.11.2009, Consiliul
Local Selemet DECIDE:
1. Se aprobă cotizaţia Administraţiei Publice Locale Selemet ca membru a Congresului
Autorităţilor Locale din Moldova în mărime de – 2000 lei pentru perioada anului 2020.
2. Se pune în sarcina contabilului şef al primăriei dna Aramă Silvia să efectuieze plata
cotizaţiei prin transfer.