DISTRIBUIȚI

În baza art. 14, pct. (1), pct. (4) a Legii nr. 436/2006 privind Administrația Publică Locală,
Legii nr. 435/2006 cu privire la Descentralizarea Administrativă, Consiliul Local Selemet
DECIDE:
3. De aprobat Raportului șefului de sector nr. II de Poliție Selemet, Alexandru Onu cu
privire la menținerea ordinei publice pe teritoriul s. Selemet.
(Raportul se anexează)