Evaluare FOCAS și elaborarea Planului de acțiuni pentru următorul an, 2024

Evaluare FOCAS și elaborarea Planului de acțiuni pentru următorul an, 2024

67
DISTRIBUIȚI

Angajaţii Primăriei Selemet au participat instructiv şi lucrativ la ședința de
evaluare FOCAS și de elaborare a Planului de acțiuni pentru următorul an,
2024.
Activitate organizată în cadrul Programului Comunitatea Mea cu scop:
Asistarea primăriilor în identificarea elementelor critice pentru îmbunatățirea
capacității administrative:
– Un cadru de dialog cu primarii şi cu angajaţii primăriilor,
– O modalitate de a stabili priorităţile pentru asistenţă tehnică,
– O radiografie a situaţiei actuale şi a schimbărilor de la ediţiile anterioare,
– Bază de comparaţie pentru evaluărilor analizelor ulterioare,
– Instrument de auto-evaluare.
Analiza a fost desfășurată pe cinci funcții principale:
– CAPACITATEA DE PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI ORGANIZAȚIONALĂ,
– CAPACITATEA DE PRESTARE A SERVICIILOR,
– CAPACITATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR,
– PARTICIPAREA CETĂȚENEASCĂ ȘI TRANSPARENȚĂ,
– CAPACITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR.
Mulţumim dnei Tatiana Savca, coordonator de proiect Comunitatea Mea
pentru asistenţă şi profesionalism.
Programul USAID Comunitatea Mea (CM) din Moldova a implementat
instrumentul de evaluare a capacității organizaționale și funcționale (FOCAS),
elaborat de Tetra Tech (partener al IREX în implementarea Programului CM),
pentru a evalua capacitățile autorităților administrației publice locale de nivelul
întâi – partenerilor de program.
#ProgramulComunitateaMea
#USAIDMoldova #IREXMoldova
#FOCAS #evaluareacapacitățiidebazăaAPL
#PrimăriaSelemet