DISTRIBUIȚI

 În conformitate cu Titlul VII „Taxele locale” din Codul Fiscal, art.14 din Legea privind Administraţia Puiblică Locală nr.436/2006, Legea privind finanţele publice nr.397/2003, Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar fiscal nr.181/2014, Legea nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător nr.60/2011, Legea cu privire la publicitate nr.1227/1997, Legea cu privire la comerţul interior nr.231/2010, Hotărîrea Guvernului nr.1209/2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică, Hotărîrea Guvernului nr.643/2003 cu privire la aprobarea normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei, Consiliul Local Selemet DECIDE:

 

  1. Se stabilesc taxele locale conform titlului VII al Codului fiscal, cu excepţia taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii precum şi taxa pentru prestarea serviciilor de transport  auto de călători pe teritoriul s.Selemet, r-nul Cimişlia  şi cotele acestora, conform anexei nr.1;
  2.  Se stabileşte taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicilor şi cotele acesteia, conform anexei nr.2;
  3. Subiecţii impunerii, baza impozabilă a obiectelor impunerii, modul de calcularea, termenele de achitarea şi de prezentarea dării de seamă la taxele locale stabilite, conform Titlului VII al Codului fiscal;
  4. Prezenta decizie în termen de 10 zile din data adoptării, urmează a fi adusă la cunoştinţă contribuabililor şi prezentată subdiviziunilor structurale teritoriale din cadrul Serviciului Fiscal de Stat.
  5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului s.Selemet.

                                                                                                                   Anexa nr.1

                                                                               la Decizia Consiliului Local Selemet

  1. 11/3 din 16.12.2019

 

Taxele locale, cotele şi înlesnirile fiscale ce se pun în aplicare pentru

anul 2019 pe tritoriul satului Selemet, r-nul Cimişlia

 

 

Nr. d/or

Denumirea taxelor

Cota taxei

de bază

 

 

(în lei %

pentru anul calendaristic)

Coeficient pentru locul amplasării

(doar în cazul taxei de piaţă şi taxei pentru dispozitivele publicitare)

Coeficient pentru tipul pieţei

 

 

(doar în cazul taxei de piaţă)

Coeficient pentru regimul de activitate a pieţei

(doar în cazul taxei de piaţă)

Înlesniri fiscale conform art.296 din Codul fiscal

Suplimentar celor stabilite prin art.295

01.

 

Taxa pentru amenajarea teritoriului

Anual:

40 lei

 

 

X

X

X

 

02.

 

Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul administrativ-teritoriale

0,1 %

X

X

X

 

03.

 

Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)

5 %

X

X

X

 

04.

 

Taxa de aplicare a simbolicii locale

X

X

X

 

05.

 

Taxa de piaţă

3,2 %

m2 – 93,6 lei

X  

X

 

 

06.

Taxa pentru cazare

X

X

X

 

07.

 

Taxa pentru parcare

X

X

X

 

08.

Taxa pentru parcaj

X

X

X

 

09.

 

Taxa pentru salubrizare

X

X

X

 

10.

 

Taxa pentru dispozitivele publicitare

250/m2

 

X

X

 

 

 

Secretarul şedinţei                                               Elena Moraru          

 

 

                                                                                                                                  Anexa nr.2

                                                                               la Decizia Consiliului Local Selemet

  1. 11/3 din 16.12.2019

 

 

Cotele taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii

 

Nr. d/or

Tipul obiectului de comerţ şi/sau obiectului de prestări servicii

Cota taxei

de bază pentru unitatea de comerţ/de prestări servicii

(în lei pentru anul calendaristic)

Coeficient pentru locul amplasării

( în % la cota taxei de bază)

Coeficient pentru tipul sau categoria de mărfuri realizate şi a serviciilor prestate

( în % la cota taxei de bază)

Coeficient pentru programul de activitate regim non-stop

( în % la cota taxei de bază)

 

Unităţile de comerţ cu amănuntul (conform HG nr.931 din 08.12.2011)

 

01.

 

Magazin care comercializează produse alimentare, mărfuri de uz casnic, mărfuri industriale, produse cosmetice şi mobilier

 

 

 

 

 

 

 

 

Până la 25 m2

2700

 

 

 

 

de la 25 m2 până la 60 m2

2900

 

 

 

 

de la 80 m2 peste 100 m2

4200

 

 

 

02.

Vânzare din autovehicul

1100