DISTRIBUIȚI

          În conformitate cu prevederile art.14 alin. (2) lit. l), din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală, art.12 alin. (1), (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă, art.3 din Legea nr. 155/2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice, art. 2 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1001/2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 688/2003 cu privire la structura şi statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor),          oraşelor (municipiilor), Hotărîrei de Guvern nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederii Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, la propunerea primarului , ţinându-se cont de normativele existente, în scopul activităţii eficiente a primăriei şi a instituţiilor publice a Primăriei, Consiliul Local Selemet DECIDE:

 

  1. Se aprobă, începând cu 01 ianuarie 2020,  Organigrama aparatului Primăriei s.Selemet, conform anexei, parte integrantă a Deciziei. (anexa se anexează)

 

  1. Se aprobă efectivul limită a statelor de personal a Primăriei s.Selemet şi a  instituţiilor publice din gestiune pentru anul bugetar 2020, după cum urmează:

 

2.1.   Aparatul Primăriei s.Selemet

 

Nr/

ord

Aparatul Primăriei

Număr de unităţi

Categoria

Funcţiei publice/posturi

01.

Primar 

1,0

fdp

02.

Secretar

1,0

fpc

03.

Contabil- şef

1,0

fpe

04.

Specialist principal

1,0

fpe

05.

Specialist principal

1,0

fpe

06.

Dactilograf

1,0

ps

07.

Contabil

1,25

ps

08.

Electric

0,75

ps

09.

Instructor

0,5

ps

10.

Şofer

1,0

pa

11.

Îngrijitor de încăperi de producţie şi de serviciu

1,0

pa

12.

Paznic

3,0

pa

13.

Responsabil de sondă de apă potabilă

1,5

pa

14.

Fochist

0,5

pa

           TOTAL

15,5

 

 

 

 

 

2.2.   Grădiniţa de Copii  Luminiţa     

 

Nr/

ord

Grădiniţa de Copii  Luminiţa     

Număr de unităţi

01.

Personal de conducere

1,0

02.

Personal didactic

7,75

03.

Personal  auxiliar de gospodărie            

7,5

04.

Conducător muzical

0,5

05.

Funcţionari şi slujbaşi

7,25

           TOTAL

24,0

 

 

2.3.   Biblioteca Publică     

 

Nr/

ord

Biblioteca Publică     

Număr de unităţi

01.

Bibliotecar

2,0

           TOTAL

2,0

 

    

2.4.   Colective Artistice             

 

Nr/

ord

Colective Artistice             

Număr de unităţi

01.

Conducător artistic

2,0

02.

Acompaniator

2,0

           TOTAL

4,0

 

 

2.5.   Căminul Cultural            

 

Nr/

ord

Căminul Cultural            

Număr de unităţi

01.

Personal de conducere

1,0

02.

Conducător artistic

1,0

03.

Îngrijitor de încăperi de producţie şi de serviciu

1,0

04.

Paznic

2,0

           TOTAL

5,0

 

 

2.6.   Muzeul satului Selemet               

 

Nr/

ord

Muzeul s.Selemet               

Număr de unităţi

01.

Personal de conducere                     

1,5

02.

Îngrijitor de încăperi de producţie şi de serviciu

0,5

           TOTAL

2,0

 

2.7.   Şcoala de Muzică Selemet

 

Nr/

ord

Şcoala de Muzică Selemet

Număr de unităţi

01.

Personal de conducere

1,0

02.

Personal didactic                              

6,78

03.

Îngrijitor de încăperi de producţie şi de serviciu

1,0

04.

Paznic

1,0

05.

Fochist

0,5

           TOTAL

10,28

 

      

2.8.   Centrul Social de zi pentru copii cu dizabilităţi din familii social vulnerabile

 

Nr/

ord

Centrul Social de zi

Număr de unităţi

01.

Director                                              

1,0

02.

Psiholog

0,5

03.

Asistent medical                                  

0,5

04.

Asistent social                                    

1,0

05.

Îngrijitor de încăperi de producţie şi de serviciu

1,0

06.

Măturător

0,5

07.

Fochist

1,0

           TOTAL

5,5

 

 

  1. Controlul executării prevederilor prezentei decizii, precum şi controlul activităţii personalului angajat se pune în sarcina dnei Tatiana Badan, primarul s.Selemet, intră în vigoare de la 01.01.2020.

Anexa

la Decizia Consiliului Local Selemet

nr___  din ___12.2019

 

Organigrama

Primăriei satului Selemet, r-nul Cimişlia  

Secretar Consiliul Local Selemet                                                      Moraru Elena