DISTRIBUIȚI

În conformitate cu Legea privind  Administraţia Publică Locală  nr. 436/2006, Titlul VI din Codul Fiscal, aprobat prin Legea 1163/1997, Legea pentru punere în aplicare a Titlului VI al Codului Fiscal nr.1056/2000 cu modificările şi completările ulterioare, Legea Finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar – fiscale nr. 181/2014, Legea  nr. 397/2003 privind finanţele publice, Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat,

se aprobă cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar pentru anul 2020, Consiliul Local Selemet DECIDE:

 

  1. 1. Se stabilesc obiectele impunerii şi cotele impozitului funciar şi imobiliar pe anul

            bugetar 2020.

 

Nr/

ord

Obiectele impunerii

Cotele concrete

I.

 

Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare

Pentru bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării

(conform art. 280 din Titlul VI al Codului Fiscal)

 

 

Bunurile imobiliare, inclusiv:

 

1.

Cu destinaţia locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri);

0,1 %

2.

Garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate;

 

3.

Loturile întovărăşirilor cu sau fără construcţii;

 

4.

Terenuriel agricole cu construcţii amplasate pe ele;

 

5.

Bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptând garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele.

 

II.

 

Cotele concrete la impozitul funciar

pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării

(conform Anexei nr.1 la Legea nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a

Titlului VI din Codul Fiscal)

 

6.

Terenurile cu destinaţie agricolă:

 

  1. Toate terenurile, altele decît cele destinate fîneţelor şi păşunelor:

a)      care au indici cadastrali

b)     care nu au indici cadastrali

 

 

1,5 lei pentru 1 grad/ha

110 lei pentru 1 ha

  1. Terenurile destinate fineţelor şi păşunelor:

a)      care au indici cadastrali

 

b)     care nu au indici cadastrali

0,75 lei pentru

1 grad/ha

55 lei pentru 1 ha

 

  1. Terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri, etc.)

 

115 lei pentru 1 ha

7.

Terenurile din intravilan, inclusiv:

1)      Terenurile pe care sunt amplasate fondul de locuinţe, loturi de pe lângă domiciliu (inclisuv terenurile atribuite de către autorităţile publice locale ca loturi de pe lângă domiciliu şi distribuite în extravilan, din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan) în localităţile rurale;

 

1 leu pentru 100 m2

2)      Terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi de pe lângă domiciliu şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate (Grădini);

1 leu pentru 100 m2

3)      Terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate.

10 leu pentru 100 m2

8.

Terenurile din extravilan, inclusiv:

  1. Terenurile pe care sunt amplasate clădiri şi construcţii, carierele şi pământurile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate.

 

350 lei pentru 1ha

  1. Terenurile, decât altele specificate în alin. 1), neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate.

70 lei pentru 1ha

 

Cotele concrete la impozitul pe bunurile imobiliare

pentru clădirile, construcţiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv cele aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase

nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie

neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării

(conform Anexei nr.2 la Legea nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a

Titlului VI din Codul Fiscal)

 

9.

Pentru clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pe alte bunuri imobiliare, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, cu excepţia celor prevăzute în pct. 10 şi pct. 11, inclusiv:

a)      pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător;

b)     pentru persoanele fizice, altele decât cele specificate la lit. a).

 

 

10.

Pentru bunurile imobiliare cu excepţia celor prevăzute în pct. 9 şi pct. 11, inclusiv:

a)      pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător;

b)     persoanele fizice, altele decât cele specificate la lit. a).

 

 

 

11.

Bunurile cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale) din localităţile rurale se stabilesc după cum urmează:

a)      pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător;

b)     persoanele fizice, altele decât cele specificate la lit. a).

 

 

Notă: În cazurile în care suprafaţa totală a locuinţelor şi a construcţiilor principale ale

 

 

persoanelor fizice care desfăşoară activitatea de întreprinzător, înregistrate cu drept de proprietate, depăşeşte 100 m2 inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se majorează în funcţie de suprafaţa totală, după cum urmează:

 

–          de la 100 la 150 m2 inclusiv – de 1.5 ori

–          de la  150 la 200 m2 inclusiv – de 2 ori

–          de la 200 la 300 m2 inclusiv  – de 10 ori

–          peste 300 m2 – de 15 ori

Construcţie principală – construcţie înregistrată cu drept de proprietate de persoanei fizice, care are destinaţie de locuinţă şi nu este antrenată în activitatea de întreprinzător. 

 

 

 

  1.  Taxele locale se aplică, se modifică ori se anulează de către Consiliul Local Selemet, 

       concomitent cu adoptarea sau modificarea bugetului primăriei.

 

  1. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în sarcina primarului.