DISTRIBUIȚI

În conformitate cu art. 4 din Legea cu privire la Descentralizarea Admnistrativă nr.435/2006,
art.14, alin. (2) Legea nr .436/2006 privind Administraţia Publică Locală pentru necesităţile
instituţiilor publice, Consiliul Local Selemet DECIDE:
1. Se aprobă consumul de benzină şi motorină pe perioada anului 2020 în limita de –
250 litri de benzină lunar la 24 000 km pe an şi 150 litri motorină lunar, pentru
activitaţile şi necesităţile instituţiilor publice ale Primăriei Selemet.
2. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în sarcina dnei Silvia Aramă,
contabil-şef al primăriei.