DISTRIBUIȚI

În baza art.14 p.2 lit.h) din Legea nr.436/2006 privind Administraţia Publică Locală,
Legea nr. 435/2012 privind descentralizarea administrativă, Hotărîrea de Guvern nr.198/1993 cu
privire la protecţia copiilor şi familiilor social-vulnerabile, Ordinul nr.135/2010 cu privire la
aprobarea normelor financiare pentru alimentarea copiilor (elevilor) din instituţiile instructiv –
educative şi în scopul organizării alimentaţiei copiilor din cadrul Grădiniţei de copii, conform
normelor financiare, Consiliul Local Selemet DECIDE:
1. Se aprobă plata părintească pentru alimentarea copiilor în Grădiniţa de copii “Luminiţa”
din s.Selemet, r-nul Cimişlia, conform normelor financiare în mărime de 26,25 lei (pe zi)
( 8,75 lei – plata părintească, 17,50 lei – bugetul de stat ) pe anul bugetar 2020.
2. Se aprobă plata părintească la Şcoala de Muzică în mărime de:
– 60 lei – Coreografia ;
– 60 lei – Pian, Acordeon;
– 60 lei – Instrmente aerofone şi populare.