Atelier de capacitare a reprezentanților APL de nivelul I, a liderilor comunitari...

Atelier de capacitare a reprezentanților APL de nivelul I, a liderilor comunitari în creșterea nivelului de competențe privind oferirea serviciilor incluzive tinerilor NEET

3
DISTRIBUIȚI
Astăzi, AO ”Pro Cimișlia” în parteneriat cu Primăria Satului Selemet a organizat un atelier de capacitare a reprezentanților APL de nivelul I, a liderilor comunitari: Primăriile Mihailovca, Suric, Troițcoie, Satul Nou, prestatorilor de servicii în vederea creșterii nivelului de competențe privind oferirea serviciilor incluzive tinerilor NEET.
Activitatea respectivă face parte din proiectul „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)”, finanțat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și este realizată în parteneriat cu Direcția raională Ocupare a Forței de Muncă, Direcția raională Asistență Socială și Protecție a Familiei.
Scopul proiectului este de a contribui la capacitarea principalilor furnizori de servicii publice locale, elaborarea unui mecanism durabil de consolidare a eforturilor acestora, prestarea serviciilor inovative incluzive, adaptate pentru tinerii NEET, în mod special celor mai vulnerabili, cu nivel scăzut de accesibilitate, din localitățile rurale ale raionului, care va conduce la creșterea numărului total de tineri NEET social și economic activi, cu încredere sporită în forțele proprii și stimă de sine, adaptați la condiţiile sociale şi economice actuale, instruiți profesional și angajați în câmpul muncii.
MULȚUMIM MULT:
🎯 dnei Natalia Răileanu, Președinta AO ”Pro Cimișlia”
🎯 dnei Tatiana Aramă, vicepreședintele raionului Cimișlia
🎯 dnei Parascovia Mocanu, șef Serviciul de Probațiune
🎯 dnei Anastasia Sîrbu, director Direcția Ocuparea Forței de Muncă Cimișlia
🎯 dnei Svetlana Moroz, director ONG Tineri pentru Tineri Cimișlia
🎯 dlui Ion Șalaru, director interimar, Școala Profesională Cimișlia