DISTRIBUIȚI

În sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (AOAM), statutul de persoană asigurată conferă dreptul la servicii medicale necesare în volumul integral de asistenţă medicală prevăzut de Programul unic al AOAM.

Evidenţa persoanelor fizice în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se face de către CNAM. Fiecărei persoane fizice i se atribuie un număr de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Statutul de persoană asigurată se confirmă prin interogarea electronică a sistemului informaţional al CNAM.

Guvernul are calitatea de asigurat pentru  şomerii înregistraţi la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, cu domiciliul în Republica Moldova.

La nivel local pot fi obţinute informaţii despre modul de înregistrare în calitate de şomer în cadrul primăriilor și Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă. Statutul de șomer le va permite persoanelor, în căutarea unui loc de muncă,  să beneficieze în continuare în mod gratuit, de toate serviciile AOFM, inclusiv să aibă statut de asigurat din partea statului.

 Eligibilitatea:

  • persoana cu vârsta cuprinsă între 18 ani şi vârsta stabilită pentru obţinerea dreptului de pensionare pentru limită de vârstă sau o altă pensie;
  • este aptă din punct de vedere psihic şi fizic să presteze o anumită activitate;
  • nu are loc de muncă şi nu desfăşoară nicio altă activitate în scopul obţinerii de venituri;
  • caută activ un loc de muncă şi este disponibilă să înceapă lucrul; 
  • nu studiază la secţia cu frecvenţă la zi, la vreo instituţie de învăţământ; 
  • este înregistrată la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în a cărei rază teritorială domiciliază.

 

 

 

                                ADMINISTRAȚIA      RAIONULUI           CIMIȘLIA