DISTRIBUIȚI

Prin prezenta, vă informăm, că Direcția Agricultură și Industrie
Prelucrătoare în colaborare cu Agenția de Intervenție și Plăți pentru
Agricultură organizează un seminar cu tema: ,,Condițiile și procedura de
acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și
Mediului Rural pentru anul 2020”.
În acest context, sunt invitate toate gospodăriile țărănești, cointeresate , din
UAT, despre petrecerea acestui seminar.
Este invitat, la eveniment, primarul UAT.
Seminarul va acea loc pe data de 31.01.2020, ora 10.00, în sala de ședințe a
Consiliului raional, cu participarea specialiștilor AIPA .

Șef Direcția Agricultură și
Industrie Prelucrătoare Zamfirov