#SELEMET ÎN ȘANTIER!

#SELEMET ÎN ȘANTIER!

6
DISTRIBUIȚI
Primăria s.Selemet este implicată activ în implementarea Proiectului Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) în cadrul Acordului de Parteneriat dintre CALM și UN Women Moldova cu sprijinul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și cooperare a proiectului „Sporirea rezistenței comunităților locale afectate de criză – membre ale Congresului Autorităților Locale din Moldova și populația refugiată, în special femei, prin inițiative comunitare, coeziune socială, dezvoltare a capacităților și dialog”
Proiectul „Tranziţia tinerilor refugiaţi (fete, băieţi) de la educaţie şi sprijin social la abordarea de asistenţă integrată, stimulare de coeziune socială şi dialog dintre generaţii” în localitatea Selemet, prevede lucrări de reparație și extindere a Centrului Social de Zi, lucrări de amenajare și acces la infrastructura socială pentru tinerii din comunitate inclusiv tinerii din familiile refugiate din Ucraina cu executarea lucrărilor de montare cu pavaj și iluminat arhitectural în scuarul generațiilor Centrului Multifuncțional Cultural din Selemet astfel, vor fi create condiții diversificate cu centrare pe dialog între generaţii și apartenență .
Costul proiectului constituie:
520 000, 00 lei.