REAMINTIM DESPRE RISCUL ASOCIAT NEGLIJĂRII COMBATERII AMBROZIA

REAMINTIM DESPRE RISCUL ASOCIAT NEGLIJĂRII COMBATERII AMBROZIA

32
DISTRIBUIȚI

În această perioadă este necesar să conștientizăm importanța unei atitudini responsabile în vederea diminuării pericolului cauzat de apariția buruienii Ambrosia artemisiifolia, problemă frecvent abordată de către ANSA, dat fiind faptul că Ambrozia este una dintre cele mai invazive plante existente pe teritoriul ţării noastre, extrem de adaptabilă chiar și în condiții de secetă și arșiță, ceea ce a determinat ca în ultimii ani secetoși să se dezvolte foarte rapid și să cuprindă areale întregi.
Impactul negativ major al buruienii se răsfrânge asupra sănătății umane, polenul acestei plante,
purtat de vânt, provocând polinoze (rinită alergică, conjunctivită alergică, astm, leziuni
urticariene de contact) la sfârşitul verii – începutul toamnei, fiind unul dintre factorii agravanți ai
astmului bronşic.
Totodată, prezența buruienii în culturile agricole cauzează pierderi semnificative de recoltă.
Ambrozia crește spontan, pe terenurile lăsate în paragină, în special de-a lungul căilor ferate, pe
marginea apelor curgătoare, la  marginea pădurilor, dar și pe terenurile lipsite de vegetație sau în
grădini, parcuri sau terenuri neîngrijite.
Semințele care sunt răspândite prin vânt germinează primăvara, planta crește o dată cu
majoritatea buruienilor, iar până la jumătatea lunii iulie, ambrozia devine dominantă, atunci când
își dezvoltă învelișul floral.
Florile de ambrozie sunt purtătoare de polen și formează inflorescențe ce se situează în vârful
ramurilor, cu o formă alungită și compactă, asemenea unui spic. Polenizarea se realizează cu
ajutorul vântului și prin răspândirea grăuncioarelor de polen. O singură plantă de ambrozie poate
elibera în atmosferă până la câteva miliarde de grăunciori de polen și până la 30.000 de semințe,
ce îți pot păstra calitățile germinative până la 40 de ani.

Astfel, buruiana ambrozia trebuie distrusă în perioada cuprinsă între răsărire și apariția
primelor inflorescențe, respectiv până la data de 30 iunie a fiecărui an!!!. În cazul reapariției
focarelor de infestare se recomandă efectuarea repetată a lucrărilor de combatere pe întreaga
perioadă a anului, evitându-se astfel apariția inflorescențelor.
Odată cu observarea speciei Ambrosia artemisiifolia pentru suprimarea/eradicarea nemijlocită a
plantei sunt necesare următoarele MĂSURI DE COMBATERE:
 Smulgerea plantei sau tăierea repetată, care se face obligatoriu înainte de perioada de
înflorire, pentru a nu provoca dispersia polenului;
 Eradicarea prin lucrări agricole, ca de exemplu săpat – prașila manuală, tăiat – cosit
manual sau mecanic, lucrarea cu grapa cu discuri, lucrarea cu combinatorul; tăierile
frecvente sunt foarte eficiente;
 Erbicidarea,  în primul stadiu de dezvoltare a plantei (pînă la înflorire),  cu utilizarea
produselor omologate conform Registrului de Stat al produselor de uz fitosanitar şi al
fertilizanţilor, permise pentru utilizare în Republica Moldova.
Ținând cont de importanța întreprinderii măsurilor de combatere cu buruiana periculoasă,
la nivel național a fost aprobată Hotărârea de Guvern Nr. 967 din 03.10.2018 pentru
aprobarea Regulamentului privind combaterea și prevenirea răspîndirii buruienii
ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) și a Planului de acțiuni privind combaterea și
prevenirea răspîndirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) pentru anii 2019-2024.
Atenţionăm, că conform prevederilor art. 35 alin. (1) lit.a) şi b) a Legii nr. 228 din 23.09.2010
cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară, în procesul de cultivare a plantelor,
persoanele fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, sînt
obligate să efectueze cercetarea sistematică a semănăturilor şi a plantațiilor, realizarea de măsuri
fitosanitare în scopul prevenirii apariției şi desemnării organismelor dăunătoare.
Totodată, conform art. 189 alin. 2 al Codului Contravențional al Republicii Moldova nr.
218 din 24.10.2008, omiterea îndeplinirii la timp sau încălcarea în mod intenționat de către
deţinătorii de terenuri a măsurilor obligatorii privind combaterea  dăunătorilor de
carantină, a agenţilor patogeni ai bolilor de plante şi a buruienilor, se sancționează cu
amendă de la 3 la 12  unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 24 la
48 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 48
la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
DTSA Cimișlia – Basarabeasca secția sănătatea plantelor

Sef DTSA Cimișlia Mircea Tarlev
(cu raza de acoperire si a r-lui.Basarabeasca)