Hotărîrea COMISIEI NAŢIONALE EXTRAORDINARE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, nr. 13 din 29 mai...

Hotărîrea COMISIEI NAŢIONALE EXTRAORDINARE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, nr. 13 din 29 mai 2020

20
DISTRIBUIȚI

In conformitate cu art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat
a sănătăţii publice şi Hotărîrea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naţionale
extraordinare de sănătate publică privind declararea stării de urgenţă în sănătate
publică, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică,
HOTĂRĂŞTE:

1. Se prelungeşte, pînă la 07 iunie 2020 inclusiv, sistarea activităţii centrelor
comerciale la nivel naţional, cu asigurarea funcţionării în regim normal a unităţilor de
comercializare a produselor alimentare şi a produselor farmaceutice, amplasate în
incinta acestora.
2. Reluarea, începînd cu 08 iunie 2020, a activităţii centrelor comerciale pe
întreg teritoriul Republicii Moldova şi a unităţilor comerciale specializate din cadrul
acestora, cu excepţia cinematografelor, unităţilor de alimentaţie publică, centrelor de
agrement (activităţi sportive, recreative şi distractive), amplasate în incinta acestora.
Activitatea centrelor comerciale se va realiza în conformitate cu prevederile din
Instrucţiunea cu privire la măsurile de prevenire a infecţiei COVID-19 în cadrul
centrelor comerciale, conform Anexei nr. 1.
3. Reluarea, începînd cu data de 1 iunie 2020, a antrenamentelor desfăşurate
în aer liber, pentru sportivii legitimaţi de către următoarele Federaţii Sportive din
Republica Moldova: Federaţia de Badminton; Federaţia de Caiac – Canoe; Federaţia
de Fotbal; Federaţia de Haltere; Federaţia Sporturilor Nautice; Federaţia de Tenis.
Procesul de instruire şi antrenament se va organiza exclusiv la centrele sportive,
terenurile de sport, bazinele sportive, acreditate de către Ministerul Educaţiei, Culturii
şi Cercetării, cu respectarea prevederilor din Instrucţiunea cu privire la măsurile de
prevenire a infecţiei COVID-19 în centrele sportive, terenurile de sport, bazinele
sportive în procesul de organizare a antrenamentelor individuale şi contact, conform
Anexei nr. 2. Lista entităţilor sportive (centre, terenuri, bazine), în cadrul cărora se
permite reluarea antrenamentelor, va fi aprobată prin ordinul intern al Ministerului
Educaţiei Culturii şi Cercetării, la solicitarea federaţiilor de profil, în funcţie de
nivelul de corespundere a entităţii sportive normelor sanitar-epidemiologice de
prevenire şi control a infecţiei COVID-19.
4. Reluarea, începînd cu data de 01 iunie 2020, a activităţii integrale a I.P.
„Agenţia Servicii Publice”, cu asigurarea respectării normelor pentru reducerea
răspîndirii infecţiei COVID -19.
5. Se permit, începînd cu 05 iunie 2020, întrunirile cu caracter religios,
oficierea slujbelor religioase, respectând cerinţele de organizare a serviciilor divine
sau a altor manifestări tradiţionale religioase în conformitate cu Instrucţiunea cu
privire la măsurile de prevenire a infecţiei COVID-19 în activitatea

Bisericilor/Lăcaselor Sfinte, conform Anexei nr. 3.
6. Se sistează circulaţia transportului public din mun. Chişinău şi mun. Bălţi în
zilele de 30-31 mai 2020, 06-08 iunie 2020, 14 iunie 2020, 20-21 iunie 2020 şi 28
iunie 2020.
7. Punctul 14.1. din Hotărîrea n r.ll din 15 mai 2020 a Comisiei Naţionale
Extraordinare de Sănătate Publică va avea următorul cuprins:
„14.1. conducători auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de
transport marfa şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost, echipajele
aeronavelor/navelor şi brigăzile garniturilor de tren;”.

/V
8. In dependenţă de evoluţia şi tendinţa situaţiei epidemiologice a infecţiei
COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.
9. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărîre
constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere
contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.
10. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe
pagina oficială a Guvernului.
Preşedinte al Comisiei, Ion CHICU
Prim-ministru
Vicepreşedinte al Comisiei, ministru al
sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale
Secretar al Comisiei

Viorica DUMBRĂVEANU
Nicolae FURTUNĂ