DISTRIBUIȚI

PV_nr. 1 a CSE Selemet

Al şedinţei  Comisiei pentru Situaţii Excepţionale, Primăria Selemet

Total membri ai Comisiei – 11  din ei prezenţi  – 9

 

Absenţi: motivat –  2, nemotivat –   0 ,

 

Preşedintele şedinţei:  ­­­­­­­­­ Tatiana Badan, primarul s.Selemet

 

 

ORDINEA  DE  ZI:

 

 1. Cu privire la măsuri dispuse pentru limitarea efectelor răspândirii virusului

COVID-19 pe teritoriul localităţii.

                        Raportor – Tatiana Badan, preşedintele şedinţei, primarul s.Selemet

 

 

 

 1. S-A EXAMINAT:                           Cu privire la măsuri dispuse pentru       

                                                                                         limitarea efectelor răspândirii virusului 

                                                                                               COVID-19 pe teritoriul localităţii                                                                                                                         

                                                                                                             Tatiana Badan         

 

          Preşedintele şedinţei, dna Tatiana Badan, primarul s.Selemet, în urma examinării Circularei nr.44 din  12.03.2020, Ordinului nr. 292 din 10.03.2020 a Ministerului Educaţiei, Culturii, Cercetării al Republicii Moldova, informaţiei Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Hotărârii  nr.6 din 10.03.2020 privind evoluţia situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID-19 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, informaţiei din 25.02.2020, nr. 08a-154 a Centrului de Sănătate Publică Cimişlia, în baza şedinţei raionale pe situaţii excepţionale a reiterat comisiei despre evoluţia şi situaţia epidemiologică a infecţiei CORONAVIRUS (COVID-19) pe plan naţional/ intrenaţional, dar şi despre măsurile de precauţie şi de prevenire a virusului în localitate, necesitatea informării în masă a populaţiei despre reducerea riscului şi o evidenţă sistematică la serviciile medicale în caz de simptomatice respiratorii.

 

S-A HOTĂRÂT:

 

 1. Se ia act de informaţia prezentată de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei, Culturii, Cercetării al Republicii Moldova, Centrului de Sănătate Publică Cimişlia privind situaţia epidemiologică a virusului COVID-19 pe plan naţional, dar şi despre măsurile de precauţie şi de prevenire a infecţiei.
 2. Suspendarea activităţii instituţiilor de educaţie/învăţământ din teritoriu pentru perioada 03.- 22.03.2020 cu posibilitatea prelungirii, în funcţie de evoluţia situaţiei la nivel naţional până la 01.04.2020, luarea măsurii de limitare a adunărilor publice ( nu mai mult de 50 persoane )
 3. se instituie obligaţia ca toate instituţiile publice şi private, inclusiv şi biserica să asigure măsuri de dezinfecţie zilnică a spaţiilor administrate
 4. toţi agenţii economici care desfăşoară activitate de comerţ şi servicii să asigure la intrarea în încăperile gestionate lichid de dezinfectare
 5. instituţiile publice, care nu şi-au sistat activitatea să restricţioneze accesul cetăţenilor în încăpere – maxim 2 clienţi concomitent, cu păstrarea distanţei de minim 1 m între persoane
 6. se sistează activitatea Peieţei Agroalimentare Selemet pentru o perioadă nedeterminată
 7. publicarea pe panourile publice din localitate, site-ul primăriei, pagini de socializare a informaţiei privind măsurile de securitate a efectelor răspândirii (COVID-19)
 8. Primăria Selemet în comun cu instituţiile abilitate va monitoriza situaţia de ieşire/întoarcere a fluxului de persoane în localitate
 9. Se recomandă cetăţenilor să nu părăsească locuinţa fără necesitate atringentă.

 

Planul de măsuri se anexează

 

AU VOTAT :  Pentru  – 9 

                         Contra   – 0

                         Abţinut  – 0

 

                                                                                                                                                                  

                                                                     Badan Tatiana                    ___________________________

 

                                                                     Zaiaţ Ion

___________________________

 

                                                                     Moraru Elena

___________________________

 

                                                                     Sîrbu Svetlana                    ___________________________

 

                                                                     Rusu Mariana                 ___________________________

 

                                                                    Vasile Răileanu                 ___________________________

 

                                                                    Vulpe Alexei                   ___________________________

 

                                                                    Florea Natalia                  ___________________________

 

                                                                    Zaiaţ Victoria                  ___________________________

 

                         

 

 

       

         Preşedintele şedinţei                                             Tatiana Badan

 

 

 

         Secretarul şedinţei                                                Elena Moraru                                         

 

 

 

 

 

LISTA

membrilor Comisiei pentru Situaţii Excepţionale, Primăria Selemet

din 12.03.2020

 

 

 1. 1. Badan Tatiana
 2. Zaiaţ Ion
 3. Răileanu Vasile
 4. Moraru Elena
 5. Sîrbu Svetlana
 6. Rusu Mariana
 7. Vulpe Alexei
 8. Florea Natalia
 9. Zaiaţ Victoria

 

Au lipsit de la ședință motivat:        1. Ciocoi Dumitru

 1. Bazatin Gheorghe

 

     Secretarul şedinţei  CSE                                                       Elena Moraru

                                                                                                                                       Anexa

                                                                                      la Procesul verbal nr. 01 din 12.03.2020

 

 

PLANUL

de măsuri dispuse pentru limitarea efectelor răspândirii CORONAVIRUS (COVID-19)

pe teritoriul s.Selemet, r-nul Cimişlia

pentru perioada 12.03.2020 – 01.04.2020

 

Nr.

d/r

Denumirea măsurilor

Responsabil

Termenul executării

1.

Informarea cetăţenilor în publicarea pe panourile publice din localitate, site-ul primăriei, pagini de socializare a informaţiei privind măsurile de securitate a efectelor răspândirii (COVID-19)

Primarul

 

permanent

2.

Suspendarea activităţii instituţiilor de educaţie/ învăţământ din teritoriu pentru perioada  11.03.- 22.03.2020 cu posibilitatea prelungirii, în funcţie de evoluţia situaţiei la nivel naţional

Primarul

directorul, IPFM “Sergiu Coipan”

11.03.-22.03.2020

3.

Până la 01.04.2020, luarea măsurii de limitare a adunărilor publice ( nu mai mult de 50 persoane )

Primarul

Sector nr.II de Poliție Selemet

 

Până la 01.04.2020

4.

Se instituie obligaţia ca toate instituţiile publice şi private, inclusiv şi biserica să asigure măsuri de dezinfecţie zilnică a spaţiilor administrate

Primarul

Agenţii economici

OMF Selemet

permanent

5.

Toţi agenţii economici care desfăşoară activitate  de comerţ şi servicii să asigure la intrarea în încăperile gestionate lichid de dezinfectare

Primarul

Agenţii economici

OMF Selemet

permanent

6.

Instituţiile publice, care nu şi-au sistat activitatea să restricţioneze accesul cetăţenilor în încăpere – maxim 2 clienţi concomitent, cu păstrarea distanţei de minim 1 m între persoane

Primarul

Şefii de instituţii publice

permanent

7.

Se sistează activitatea Peieţei Agroalimentare Selemet pentru o perioadă nedeterminată

Primarul

Sector nr.II de Poliție Selemet

Perioadă nedeterminată

9.

Publicarea pe panourile publice din localitate, site-ul primăriei, pagini de socializare a informaţiei privind măsurile de securitate a efectelor răspândirii (COVID-19)

Primăria Selemet

Sector nr.II de Poliție Selemet

Instituţiile abilitate

permanent

10.

Primăria Selemet în comun cu instituţiile abilitate va monitoriza situaţia de ieşire/întoarcere a fluxului de persoane în localitate

Primăria Selemet

OMF Selemet

Sector nr.II de Poliție Selemet

permanent

11.

Asistentul social comunitar informează păturile social-vulnerabile despre situaţia creată, riscuri şi măsuri de prevenire

Primăria Selemet

Asistentul social comunitar

 

permanent

 

 

12

Informare cu tentă de recomandare a cetăţenilor să nu părăsească locuinţa fără necesitate stringentă.

Primăria Selemet

OMF Selemet

Sector nr.II de Poliție Selemet

permanent

            

Secretarul Secretarul şedinţei  CSE                                                       Elena Moraru