D E C I Z I E  Nr. 8/1 din 14.04.2020   cu privire la...

D E C I Z I E  Nr. 8/1 din 14.04.2020   cu privire la măsuri suplimentare de prevenire și  control în aplanarea răspândirii COVID-19 pe teritoriul s.Selemet

15
DISTRIBUIȚI

   

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, Dispoziţiei 17 din 13 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, constatărilor Punctului Local de Dirijare în Situaţii Excepţionale Selemet, Comisia pentru Situaţii Excepţionale Selemet, DECIDE:

 

 1. Zilele de 21 aprilie – 24 aprilie 2020 se declară zile de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar și instituțiile/autoritățile publice la autogestiune, cu excepția:
  • instituțiilor medico-sanitare, de sănătate publică și servicii auxiliare pentru instituțiile

de sănătate publică, serviciilor de salvare, urgență și de asistență socială;

 • autorităților administrative din domeniul apărării naționale, ordinii publice şi securității

naţionale;

 • instituțiilor de învățământ de toate nivelurile (de educaţie timpurie, instituţiile de

învăţământ primar, secundar, profesional tehnic, superior, de învăţământ extraşcolar şi de învăţământ special), care vor asigură desfășurarea procesului educațional la distanță.

 1. Recuperarea acestor zile se va realiza în modul stabilit de Guvern, după ridicarea stării de urgență.
 2. Nu se consideră zile de odihnă pentru salariații care în perioada 21 aprilie – 24 aprilie 2020:
  • solicită acordarea/se află în concediul de odihnă anual (art. 112 din Codul muncii),

inclusiv concediul de odihnă nefolosit (art. 119, alin. (3) din Codul muncii), cu achitarea indemnizației de concediu (art. 117 din Codul muncii) și concediu neplătit (art. 120 din Codul muncii);

                 3.2. sînt în regim de staționare, conform ordinului dispus de angajator.

 1.  Zilele de 21 aprilie – 24 aprilie 2020 se includ în tabelul de evidență a timpului de muncă și  

             de calculare a salariului pentru luna aprilie, ca zile prezente la lucru.

 1. Conducătorii unităților din sectorul bugetar și conducătorii instituțiilor/autorităților la

autogestiune, în perioada 21 aprilie – 24 aprilie, vor atrage personalul strict necesar pentru a asigura funcționalitatea proceselor, inclusiv de la distanță.

 1. Ziua de 27 aprilie 2020 se declară zi lucrătoare, iar ziua de 08 iunie 2020 se declară zi de odihnă.
 2. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la  răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
 3. Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a

Primăriei Selemet.

 

Preşedintele CSE Selemet                                                                   Tatiana Badan

 

Secretarul CSE Selemet                                                                       Elena Moraru