Hotărîrea nr. 33 din 28 septembrie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare...

Hotărîrea nr. 33 din 28 septembrie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică

280
DISTRIBUIȚI

Hotărîrea CNESP nr.33 din 28.09.20 30.09.2020

În temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății
publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare
a analizei evoluției situației epidemiologice, Comisia națională extraordinară de
sănătate publică constată că situația epidemiologică este nefavorabilă, fiind
determinată în principal de tendințele negative majore atestate în anumite unități
administrativ-teritoriale ale țării. În scopul sporirii randamentului măsurilor aplicate
de prevenire și control a infecției COVID-19, precum și a eficienței gestionării
resurselor, Comisia națională extraordinară de sănătate publică:
HOTĂRĂŞTE:
1. Se abrogă, începând cu 1 octombrie 2020, Hotărârea nr. 10 din 15 mai
2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică.
2. Se instituie, începând cu 1 octombrie 2020, stare de urgență în sănătate
publică în unitățile administrativ-teritoriale pentru care a fost stabilit gradul de alertă
„Cod Roșu”, conform Anexei nr. 1, în baza indicatorilor nivelului de risc al
transmiterii virusului SARS-CoV-2, prezentați de către Agenția Națională pentru
Sănătate Publică.
3. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor institui
măsurile de sănătate publică conform Planului de pregătire și răspuns la infecția cu
Coronavirus de tip nou (COVID-19) – Versiunea 2, în corespundere cu gradul de alertă
din teritoriul administrativ gestionat.
4. Ajustarea (înăsprirea/relaxarea) măsurilor de sănătate publică, ce vizează
activitatea instituțiilor de învățământ, instituțiilor medico-sanitare, instituțiilor de
prestare a serviciilor publice, instituțiilor de ordine publică, a agenților economici,
birourilor electorale și a secțiilor de votare, vor fi coordonate în prealabil cu Comisia
națională extraordinară de sănătate publică.
5. Se stabilesc măsurile de prevenire şi control a infecției COVID-19,
aplicabile la nivel național, conform Anexei nr. 2. Măsurile urmează a fi ajustate de
către Comisia națională extraordinară de sănătate publică în funcție de evoluția
situației epidemiologice.
6. Se solicită autorităților din domeniul ordinii publice să continue
supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire
şi control a infecției COVID-19.
7. Hotărîrile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică sunt
executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru

2
persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de
organizare.
8. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura
revizuirea tuturor hotărîrilor/dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu
Hotărîrile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.
9. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre
necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-
19.
10. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărîre
constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la
răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
11. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe
pagina oficială a Guvernului.
Președinte al Comisiei,
Prim-ministru Ion CHICU
Vicepreședinte al
Comisiei, ministru al
sănătății, muncii
și protecției sociale Viorica DUMBRĂVEANU
Secretar al Comisiei,
Director interimar al Agenției Naționale
pentru Sănătate Publică Vasile GUȘTIUC

3
Anexa nr. 1
la Hotărîrea nr. 33 din 28.09.2020
a Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică
Gradul de alertă pe unități administrativ-teritoriale

Teritorii / IndicatoriIncidența la 100 mii de populație în
ultimele 14 zile
Gradul de alertă
Nr d/o
1 Anenii Noi 176
2 Bălți 239
3 Basarabeasca 521
4 Briceni 89
5 Cahul 113
6 Călărași 121
7 Cantemir 58
8 Căușeni 85
9 Ceadîr-Lunga 71
10 Chișinău 584
11 Cimișlia 219
12 Comrat 112
13 Criuleni 123
14 Dondușeni 145
15 Drochia 133
16 Dubăsari 120
17 Edineț 253
18 Fălești 83
19 Florești 149
20 Glodeni 51
21 Hîncești 70
22 Ialoveni 295
23 Leova 43
24 Nisporeni 216
25 Ocnița 131
26 Orhei 137
27 Rezina 104
28 Rîșcani 86
29 Sîngerei 128
30 Șoldănești 267
31 Soroca 71
32 Ștefan-Vodă 90
33 Strășeni 164
34 Taraclia 94
35 Telenești 136
36 Transnistria 170
37 Ungheni 102
38 Vulcănești 154

4
Anexa nr. 2
la Hotărîrea nr. 33 din 28.09.2020
a Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică
Măsuri de prevenire şi control a infecției COVID-19, aplicabile la nivel național
1. Măsuri restrictive generale:
1.1. Interzicerea aflării în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în
grupuri mai mari de 3 persoane. Respectarea distanței sociale/fizice de 1 (unu) metru
rămâne a fi obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice.
1.2. Interzicerea aflării persoanelor în vârstă de peste 63 (șaizeci și trei) ani, în
afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă, cu excepția:
(i) deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfășurată la
distanță, (ii) deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare; (iii) deplasarea
pentru asistență medicală, ce nu poate fi amînată; (iv) deplasarea pentru alte motive
justificate și care nu pot fi amînate.
1.3. Interzicerea aflării pe terenuri de joacă pentru copii, terenuri sportive,
parcuri de distracții și zone de agrement.
1.4. Interzicerea desfășurării activităților, cu prezența spectatorilor, în incinta
cinematografelor.
2. Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile publice locale, toate
persoanele juridice de drept public și de drept privat înregistrate în Republica
Moldova, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și
toți cetățenii Republicii Moldova și alte persoane fizice aflate pe teritoriul Republicii
Moldova vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de control și combatere
a infecției COVID–19:

2.1. respectarea distanței sociale între persoane de minim 1 (unu) metru, cu
excepția cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabilește respectarea unei distanțe
mai mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în
transportul public;
2.2.
2.3.
2.4.
respectarea regulilor de igienă a mâinilor;
respectarea regulilor de igienă respiratorie;
respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către
persoanele cărora li se stabilește regimul respectiv;
2.5. respectarea măsurilor impuse de autorități de către persoanele fizice și
juridice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină;
2.6. monitorizarea personală de fiecare persoană fizică a stării de sănătate;

2.7. purtarea măștilor în transportul public, spațiile comerciale și spații
publice închise, în situația în care nu poate fi respectată distanța socială/fizică. Masca
trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.
3. Conducătorii instituțiilor medico–sanitare publice și privat, instituțiilor
socio-medicale și instituțiilor de reabilitare/recuperare/balneo-sanatoriale vor asigura
următoarele măsuri de prevenire și control a infecției COVID–19 :
3.1. realizarea strictă a managementului calității serviciilor prestate, inclusiv a

5
măsurilor de control a infecției COVID-19 în conformitate cu actele normative în
vigoare;
3.2. organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor și însoțitorilor în cadrul
instituției/prestatorului;
3.3. efectuarea triajului și monitorizarea zilnică la COVID–19 al
pacientului/beneficiarului/însoțitorului;
3.4. organizarea și efectuarea triajului zilnic al personalului angajat, la
începutul turei de lucru;
3.5. asigurarea personalului angajat cu echipament de protecție conform
riscului de expunere;
3.6. monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecție;
3.7. asigurarea instituției cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena
mâinilor și organizarea măsurilor de curățare și dezinfecție;
3.8. organizarea instruirii personalului la locul de muncă privind măsurile de
prevenire, control și combatere a infecției cu COVID–19;
3.9. reevaluarea modului și a volumului de activitate a personalului angajat,
pentru facilitarea organizării lucrului de la distanță (în baza evaluării condițiilor de
activitate a instituției/prestatorului, grupurilor de risc și a condițiilor familiale ale
angajatului: comorbidități, vîrsta, copii minori, persoane la îngrijire etc.);
3.10. organizarea activității și amenajării locului de muncă cu respectarea
măsurilor de prevenire conform Anexei nr.2 la Hotărîrea nr. 17 din 23 iunie 2020 a
CNESP.
4. Persoanele fizice și persoanele juridice, care efectuează activități de
transport feroviar și rutier de persoane în trafic local, municipal/raional/interraional,
internațional cît și activitățile conexe (gări auto/feroviare, stații de testare auto,etc.,)
vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire și control a infecției
COVID – 19:
4.1. asigurarea protecției personalului care efectuează transport rutier și
activități conexe, prin: (i) echipament de protecție (măști, mănuși); (ii) dezinfectanți
(pentru mâini și suprafețe); (iii) triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei
de lucru (termometria, starea sănătății);

4.2. ajustarea orarului de călătorie și a numărului de unități de transport, după
necesitate în orele de vârf;
4.3. automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de
muncă, cu informarea angajatorului;
4.4. limitarea numărului de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic

raional și interraional– proporțional numărului de scaune disponibile in mijlocul de
transport, iar pentru transportul rutier în trafic local si municipal în limita a 60% din
capacitatea de îmbarcare;

4.5. purtarea obligatorie a măștilor de protecție pentru conducătorii auto,
taxatori si pasageri, pe parcursul călătoriei;
4.6. respectarea măsurilor de curățare, dezinfectare a suprafețelor din gările
feroviare, autogări și mijloace de transport public la începutul orelor de lucru, dar și
după fiecare rută/cursă efectuată la stația terminus;
4.7. verificarea de către operatorii de transport a temperaturii pasagerilor la

îmbarcarea la cursele de transport rutier sau feroviar de persoane în trafic internațional,
6
care nu trebuie să depășească 37° grade Celsius.
5. Suplimentar prevederilor punctului 2, unitățile comerciale cu amănuntul
vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri:
5.1. distanța socială de minim 1 (unu) metru și acces fluidizat în interior;
5.2. triajul zilnic la începutul turei de lucru a angajaților;
5.3. monitorizarea stării de sănătate a angajaților pe durata programului de
muncă;
5.4. asigurarea personalului cu echipamente de protecție;
5.5. asigurarea cu dezinfectante pentru mâini la intrare;
5.6. accesul vizitatorilor cu măști în spațiu închis;
5.7. prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor, coșurilor,
cărucioarelor etc. și asigurarea regimului de curățare umedă de minimum de 3 (trei)
ori pe zi;
5.8. aerisirea frecventă a spațiului, iar în caz de posibilitate – aerisirea
permanentă.
6. Instituțiile medico-sanitare publice vor asigura acordarea asistenței
medicale tuturor persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz pentru
COVID19, indiferent de statutul acestora în sistemul asigurărilor obligatorii de
asistență medicală (asigurate/neasigurate).
7. Măsuri de prevenire și control a infecției COVID-19 la traversarea
frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova:
7.1. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va stabili lista țărilor cu
risc epidemiologic sporit sau scăzut de transmitere a COVID-19, clasificate în zone
roșii și verzi. Lista va fi publicată pe paginile oficiale ale Ministerului Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor
Externe și Integrării Europene și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Lista
țărilor, clasificate în zone roșii și verzi, se va actualiza o dată la 14 zile, în ziua de
vineri și va intra în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare.
7.2. Se permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de
trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor care vin din țările
clasificate ca zonă verde.
7.3. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în
Republica Moldova și vin din țările clasificate ca zonă verde, nu vor completa Fișa
epidemiologică și nu vor fi obligați de a respecta regimul de autoizolare de 14
(paisprezece) zile. În cazul când punctul de pornire este situat într-o țară clasificată ca
zonă verde, iar în timpul călătoriei a fost tranzitată țara clasificată ca zonă roșie,
inclusiv tranzit aeroportuar, atunci persoana este considerată ca venită din zona roșie,
completează fișa epidemiologică și este obligată să respecte regimul de autoizolare de
14 (paisprezece) zile.
7.4. Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de

7
trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor care vin din țările
clasificate ca zonă roșie cu următoarele excepții:
7.4.1. membri de familie ai cetățenilor RM;
7.4.2. persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un
document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;
7.4.3. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză,
permis de ședere sau un alt document confirmativ, care include invitația și/sau
contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;
7.4.4. elevii/studenții, care urmează să susțină examene de admitere sau de
finalizare a studiilor, care merg la studii în unități/instituții de învățământ pe teritoriul
Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activități legate de
finalizarea/organizarea/desfășurarea studiilor, cu prezentarea documentelor
confirmative. Excepția se aplică și pentru reprezentantul legal sau însoțitorul desemnat
prin declarație de către reprezentantul legal;
7.4.5. membrii familiilor cetățenilor străini care au permis de ședere în
Republica Moldova;
7.4.6. cetățeni străini care activează în calitate de cadre didactice în Republica
Moldova;
7.4.7. posesorii pașapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale și speciale și
altele asimilate acestora, precum și titularii documentelor de călătorie tip Laissez–
Passer eliberate de către Organizația Națiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor
personalului misiunilor diplomatice și consulare și organizațiilor/misiunilor
internaționale acreditate în Republica Moldova și/sau personalul implicat în asigurarea
ajutorului umanitar;
7.4.8. persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției
consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de
Frontieră;
7.4.9. persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv
însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

7.4.10. lucrătorii transfrontalieri care intră în regim de mic trafic în
Republica Moldova din România sau Ucraina, care fac dovada raporturilor
contractuale cu agenți economici din Republica Moldova;
7.4.11. conducătorii auto și personalul de deservire a mijloacelor de

transport, care efectuează transportarea mărfurilor și ai mijloacelor de transport
persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul
conducătorului, echipajele și personalul de deservire ale aeronavelor/navelor, precum
și brigăzile și personalul de deservire ale garniturilor de tren;
7.4.12. observatori internaționali la alegerile pentru funcția de Președinte
al Republicii Moldova, reprezentanți ai organizațiilor internaționale, ai guvernelor
statelor străine, ai organizațiilor neguvernamentale din străinătate, precum și experți
internaționali în domeniul electoral, acreditați de către Comisia Electorală Centrală;
7.4.13. jurnaliști străini, acreditați în calitate de corespondenți permanenți
în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.
7.5. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în
Republica Moldova, și vin, direct sau în tranzit, din țări clasificate ca zonă roșie, vor
completa, în mod obligatoriu fișa epidemiologică, precum și vor semna declarația pe

8
propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în
locurile determinate.
7.6. Excepție de la prevederile subpunctului 7.5., se stabilește pentru
următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție
respiratorie sau stare febrilă, respectiv, nu sunt obligați să respecte regimul de
autoizolare de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate:
7.6.1. conducători auto și personalul de deservire a vehiculelor rutiere de
transport marfa și a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au
mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele și personalul
de deservire ale aeronavelor/navelor și brigăzile și personalul de deservire ale
garniturilor de tren;
7.6.2. persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv
însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
7.6.3. elevii/studenții, care urmează să susțină examene de admitere sau de
finalizare a studiilor, care merg la studii în unități/instituții de învățământ pe teritoriul
Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activități legate de
finalizarea/organizarea/desfășurarea studiilor, cu prezentarea documentelor
confirmative. Excepția se aplică și pentru reprezentantul legal sau însoțitorul desemnat
prin declarație de către reprezentantul legal;
7.6.4. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză,
permis de ședere sau un alt document confirmativ, care include invitația și/sau
contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;
7.6.5. persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional și la
revenire în țară prezintă confirmarea delegării în străinătate din numele persoanei
juridice rezidente a Republicii Moldova și contractul încheiat cu agentul economic din
străinătate sau ordin de delegare emis de instituțiile publice ale Republicii Moldova;
7.6.6. lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România
sau Ucraina, precum și cei din Republica Moldova angajați ai agenților economici din
țările menționate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenții economici
respectivi;
7.6.7. posesorii pașapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale și speciale și
altele asimilate acestora, precum și titularii documentelor de călătorie tip Laissez–
Passer eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor
personalului misiunilor diplomatice și consulare și organizațiilor/misiunilor
internaționale acreditate în Republica Moldova și/ sau personalul implicat în
asigurarea ajutorului umanitar;
7.6.8. persoane în tranzit;
7.6.9. observatori internaționali la alegerile pentru funcția de Președinte al
Republicii Moldova, reprezentanți ai organizațiilor internaționale, ai guvernelor
statelor străine, ai organizațiilor neguvernamentale din străinătate, precum și experți
internaționali în domeniul electoral, acreditați de către Comisia Electorală Centrală;
7.6.10. jurnaliști străini, acreditați în calitate de corespondenți permanenți
în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.
8. Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea
unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică

9
și cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidență epidemiologică a
evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email,
adresă de domiciliu). Întrunirile nu pot fi organizate în adiacentul instituțiilor publice,
de învățământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecție.
9. Se admite, organizarea întrunirilor/reunirilor în grup, cu participarea unui
număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și a
Instrucțiunii privind prevenirea infecției COVID-19, conform Anexei nr. l la Hotărîrea
nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică.
10. Se admite organizarea și desfășurarea evenimentelor festive, cu caracter
unic, în unitățile de alimentație publică, cu participarea unui număr mai mic de 50 de
persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și a Instrucțiunii privind
prevenirea infecției COVID-19 la desfășurarea evenimentelor festive în unitățile de
alimentație publică.
11. Instrucțiunile, măsurile, recomandările, ghidurile specifice de desfășurare
a activității în contextul epidemiologic COVID-19, aprobate prin Hotărîrile Comisiei
naționale extraordinare de sănătate publică nr. 11-13, nr. 14, nr. 16 – 17, nr. 21, nr. 23-
24, nr. 26, nr. 29, nr. 31 cu modificările ulterioare, se aplică în continuare.
12. Se recomandă Comisiilor electorale de circumscripție să coordoneze
instituțiile/edificiile preconizate pentru organizarea scrutinului electoral cu Comisiile
teritoriale extraordinare de sănătate publică întru asigurarea respectării măsurilor de
sănătate publică, prevăzute în Anexă la Hotărîrea nr. 24 din 12 august 2020 a Comisiei
naționale extraordinare de sănătate publică.
13. Se recomandă, după posibilitate, organizarea activității birourilor
electorale/secțiilor de votare în alte instituții/edificii decât instituțiile de învățământ,
reieșind din situația epidemiologică prin infecția cu COVID-19.