DISTRIBUIȚI

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de
urgenţă, de asediu şi de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020
privind declararea stării de urgenţă, punctele 6, 7, 8 şi 9 din Regulamentul Comisiei
pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii
Moldova,

DISPUNE:

1. Se autorizează cursele aeriene charter, care transportă pasageri cu cetăţenia
Republicii Moldova spre Republica Moldova, operate de către compania aeriană:
– FLYONE, din 27 martie 2020, CHIŞINĂU-VERONA-CHIŞINĂU;
– AEROPARTNER, din 27 martie 2020, BERLIN – CH1S1NAU – PRAG A;
– AIR MOLDOVA, din 28 martie 2020, CHIŞINĂU – LONDRA –
CHISINĂU.
9
2. Prezenta Dispoziţie intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe
pagina oficială a Guvernului.

Prim-ministru,
Preşedinte al Comisiei