DISTRIBUIȚI

Cu privire la măsurile suplimentare

de prevenire și control în aplanarea răspândirii

COVID-19 pe teritoriul s.Selemet

 

       În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, Dispoziţiei nr. 6 din 26 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, constatărilor Punctului Local de Dirijare în Situaţii Excepţionale Selemet, Comisia pentru Situaţii Excepţionale Selemet, DECIDE:

 

 1. Se prelungeşte perioada de staţionare a procesului educaţional din instituţiile publice, de educaţie timpurie, pe teritoriul localităţii Selemet, r-nul Cimişlia, pe toată durata stării de urgenţă.
 2. Persoanele din localitatea Selemet, care se află în afara domiciliului/reşedinţei sau altui loc sunt obligate să deţină asupra sa un act de identitate sau act înscris care confirmă identitatea persoanei.
 3. Se interzice începând cu 27 martie 2020 aflarea în locuri publice din localitatea Selemet, în grupuri mai mari de 3 persoane (cu excepţia grupurilor constituite din membrii de gradul I-II în linie dreaptă sau colaterală, concubini sau alte persoane ce au calitatea de reprezentant legal al unuia din membrii familiei).
 4. Zilele de 30.03.2020 – 03.04.2020 se declară zile de odihnă pentru toate unităţile din sectorul bugetar, cu excepţia:
 • instiuţiei medico-sanitare, serviciilor auxiliare de asistenţă socială
 • auorităţilor administrative din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale
 1. Recuperarea acestor zile se va realiza în modul stabilit de Guvern, după ridicarea stării de urgenţă.
 2. În perioada stării de urgenţă se stabileşte un regim special de lucru şi de remunerare a muncii în unităţile bugetare din localitatea Selemet:
 • menţinerea procedurii de coordonare a încadrării personalului strict necesar realizării misiunii unităţii bugetare, vizate de moratoriul temporar de angajare în funcţiile vacante înregistrate, stabilite prin Hotărârea guvernului nr. 672/2019,
 • achitarea integrală a salariului pentru toţi angajaţii cu raportului de muncă depline,
 • dispunerea, prin act administrativ al conducătorului, a muncii la domiciliu pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezenţa obligatorie la locul de muncă şi poate fi asigurată la distanţă în perioada stării de urgenţă, cu calcularea salariului în cuantum integral conform legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
 • dispunerea, prin act administrativ al conducătorului, a timpului de staţionare pentru salariaţii care nu sunt în concedii anuale, concedii neplătite, nu sunt prezenţi la locul de muncă şi care nu pot asigura munca la distanţă.
 • pe perioada staţionării, personalul unităţilor bugetare finanţate de la bugetul de stat, inclusiv prin transferuri cu destinaţie specială, se calculează salariul în cuantum integral conform Legii nr. 270/2018
 • se recomandă autorităţii publice locale, instituţiilor bugetare la autogestiune, care aplică Legea nr. 270/2018, menţinerea pe perioada staţionării salariului conform prevederilor legale.
 1. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la  răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
 2. Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a

Primăriei Selemet.

 

 

 

 

 

Preşedintele comisiei                                                                   Tatiana Badan

 

 

 

Secretarul comisiei                                                                      Elena Moraru