DISTRIBUIȚI

Dispozitia 10 din 31.03.2020 a CSE a RM

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de
urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020
privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei
pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii
Moldova,

DISPUNE:

1. Prin derogare de la prevederile art. 27 lit. f) şi art. 32 din Legea privind
administraţia publică centrală de specialitate nr. 98/2012 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2012, nr. 160–164, art. 537) se instituite Instituţia
Medico–Sanitare Publice Centrul COVID–19 Chișinău, instituție publică în care
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va exercita calitatea de fondator.
2. Se aproba Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției
Medico-Sanitară Publică Centrul COVID-19 Chișinău, conform Anexei nr. 1 la
prezenta dispoziție.
3. Se desemnează dl Oleg Crudu în calitate de director al Instituţiei
Medico–Sanitare Publice Centrul COVID–19 Chișinău.
4. Se suspendă dl Oleg Crudu din funcția de director al Instituţiei
Medico–Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal “Sfânta Treime” mun. Chișinău,
pe perioada exercitării funcției de director al Instituţiei Medico–Sanitare Publice
Centrul COVID–19 Chișinău, cu păstrarea și achitarea salariului și a tuturor altor
drepturi salariale ce se cuvin la locul de muncă de bază.
5. Prin derogare de la prevederile Legii cu privire la înregistrarea de stat a
persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali nr. 220/2007, Instituția Publică
“Agenţia Servicii Publice” va asigura din oficiu și cu titlu gratuit, în termen de până
la 01 aprilie 2020, ora 12:00, înregistrarea de stat al Instituţiei Medico–Sanitare
Publice Centrul COVID–19 Chișinău. Instituția Publică “Agenţia Servicii Publice”,
va asigura ulterior scutirea Instituţiei Medico–Sanitare Publică Centrul COVID–19
Chișinău de orice taxe legate de înregistrarea de stat a persoanei juridice IMSP
Centrul COVID–19 Chișinău, precum și scutirea de orice taxe la eliberarea de către
I.P. “Agenţia Servicii Publice” al oricărui document solicitat de către IMSP Centrul
COVID–19 Chișinău.
6. Conducătorii instituțiilor medico–sanitare publice și altor prestatori de
servicii medicale implicați în controlul și combaterea epidemiei infecției cu
coronavirusul SARS–CoV–2 și maladia COVID–19 sunt obligați să execute
ordinele, dispozițiile și indicațiile IMSP Centrul COVID–19 Chișinău în ceea ce
privește organizarea și asigurarea asistenţei medicale pentru cazurile medicale
suspecte/probabile/confirmate cu infecție cu coronavirusul SARS–CoV–2 și maladia
COVID–19. Nerespectarea prevederilor ordinelor și dispozițiilor emise de către

2

IMSP Centrul COVID–19 Chișinău va constitui temei pentru tragerea la răspundere
în conformitate cu legislația în vigoare.
7. Prin derogare de la prevederile art. 71 și art. 72 din Codul Muncii nr.
154/2003, de la conducătorii instituțiilor medico–sanitare publice republicane,
municipale ori raionale, precum și administratorii prestatorilor de servicii medicale
de drept privat sunt obligați să asigure detașarea tuturor lucrătorilor angajați către
Instituţia Medico–Sanitară Publice Centrul COVID–19 Chișinău, în baza
demersurilor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale sau directorului
Instituţiei Medico–Sanitare Publice Centrul COVID–19 Chișinău.
8. Prin derogare de la prevederile art. 71 și art. 72 din Codul Muncii nr.
154/2003, salarizarea lucrătorilor medicali detașați în cadrul Instituţiei
Medico–Sanitare Publice Centrul COVID–19 Chișinău se va efectua pe deplin de
către angajatorii de la locul de serviciu/de muncă de bază, cu achitarea integrală a
tuturor drepturilor salariale lucrătorilor detașați, conform contractelor de muncă
încheiate și legislației în vigoare.
9. Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării vor asigura
detașarea personalului aflat în subordine către Instituția Medico-Sanitară Publică
Centrul COVID-19 Chișinău cu achitarea integrală a tuturor drepturilor salariale
subordonaților detașați, conform legislației în vigoare privind statutul persoanelor
detașate.
10. Conducătorii autorităților publice, conducătorii instituțiilor
medico–sanitare publice, precum și administratorii prestatorilor de servicii medicale
de drept privat sunt obligați să asigure dotarea Instituției Medico-Sanitare Publice
Centrul COVID-19 Chișinău, în baza demersurilor corespunzătoare ale Ministerului
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ori Instituției Medico-Sanitare Publice
Centrul COVID-19 Chișinău.
11. Prin derogare de la prevederile Legii privind protecţia datelor cu
caracter personal nr. 131/2011, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu
Caracter Personal, în termen de pînă la 03 aprilie 2020 va asigura din oficiu și cu
titlu gratuit înregistrarea Instituţiei Medico–Sanitară Publice Centrul COVID–19
Chișinău în calitate de operator de date cu caracter personal pentru bazele de date
gestionate de către instituția respectivă.
12. Autoritățile administrației publice locale din municipiul Chișinău vor
asigura cu titlu gratuit acordarea tuturor serviciilor comunale necesare activității
normale a Instituţiei Medico–Sanitară Publice Centrul COVID–19 Chișinău (servicii
de salubritate, servicii de canalizare, servicii de aprovizionare cu apă caldă și rece,
servicii de termoficare, alte servicii necesare).
13. Agenția Proprietății Publice și Centrul Internațional de Expoziții
“MoldExpo” vor asigura punerea la folosința Instituţiei Medico–Sanitară Publice
Centrul COVID–19 Chișinău a tuturor bunurilor imobile aflate în cadrul
complexului Centrul Internațional de Expoziții “MoldExpo” (adresa: municipiul
Chișinău strada Ghioceilor nr. 1), precum și, din contul propriu vor asigura, cu titlu
gratuit întreg volumul de energie electrică necesar activității Instituţiei
Medico–Sanitară Publice Centrul COVID–19 Chișinău.