DISTRIBUIȚI

Cu privire la măsurile suplimentare

de prevenire și control în aplanarea răspândirii

COVID-19 pe teritoriul s.Selemet

 

       În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, constatărilor Punctului Local de Dirijare în Situaţii Excepţionale Selemet, Comisia pentru Situaţii Excepţionale Selemet, DECIDE:

 

  1. Se interzice orice formă de catering pe teritoriul localităţii Selemet din data de 30.03.2020.
  2. Publicarea continuă pe panourile publice din localitate, site-ul primăriei, pagini de socializare a informaţiei privind măsurile de securitate a efectelor răspândirii (COVID-19)
  3. Primăria Selemet în comun cu instituţiile abilitate va monitoriza în continuare situaţia de întoarcere a fluxului de persoane în localitate
  4. Se recomandă cetăţenilor să nu părăsească locuinţa fără necesitate stringentă.
  5. Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a

     Primăriei Selemet.

 

Preşedintele comisiei                                                                   Tatiana Badan

 

Secretarul comisiei                                                                      Elena Moraru