Dările de seamă pentru perioadele fiscale începând cu 01 ianuarie 2023 se...

Dările de seamă pentru perioadele fiscale începând cu 01 ianuarie 2023 se vor prezenta doar în mod electronic

6
DISTRIBUIȚI

Comunicat informativ – pdf

Începând cu 1 ianuarie 2023, dările de seamă fiscale se prezintă doar în mod electronic, de către toți
contribuabilii (persoanele juridice sau persoane fizice care desfășoară activitatea de întreprinzător sau
profesională), indiferent de numărul de salariați, precum și persoanele fizice rezidente care
direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget, conform
prevederilor Legii nr.356/2022.
Dările de seamă se vor prezenta în mod electronic obligatoriu aferent perioadelor fiscale începând cu
1 ianuarie 2023.
Excepție sunt persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și nu desemnează 2%
impozitul pe venit, iar prezentarea dărilor de seamă utilizând metodele automatizate de raportare
electronică este la alegere.
În acest sens, pentru a vă asigura că puteți depune dările de seamă fiscale, în mod electronic, urmează
să parcurgeți următorii pași:
1. Să obțineți semnătura electronică
Pentru a prezenta declarațiile prin metode automatizate de raportare electronică, este nevoie ca
persoana să dețină semnătură electronică sau mobilă, aceasta fiind emisă de către prestatorii de
servicii de certificare acreditați în domeniu.
Procesul de solicitare și obținere a semnăturii electronice este specific fiecărui prestator de servicii
de certificare, în parte, și poate fi consultat pe paginile oficiale ale acestora.
Semnătura electronică poate fi obținută de la următorii prestatori de servicii de certificare:
1) I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, accesează aici
2) I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, accesează aici
3) I.M. Orange Moldova S.A., accesează aici
4) I.M. Moldcell S.A., accesează aici
5) I.P. Agenția Servicii Publice, accesează aici.
2. Să vă logați în Cabinetul personal al contribuabilului pe pagina-web a Serviciului Fiscal de Stat
sfs.md
Contribuabilul beneficiază de acces la serviciile fiscale electronice prin intermediul Sistemului
Informațional Automatizat „Cabinetul personal al contribuabilului” (SIA „Cabinetul personal al
contribuabilului”), accesibil pe portalul www.sfs.md, cu titlu gratuit și în mod automatizat. În partea
dreaptă a paginii web, se accesează compartimentul destinat sistemului și se efectuează procedura de
Autentificare prin semnătura electronică sau mobilă.
Atenție! După autentificarea în sistem se vor accepta „Termenii și condițiile de utilizare” și se vor
completa date de contact veridice. Astfel, după salvarea acestora, va fi necesară accesarea link-ului
recepționat pe poșta electronică indicată.
Sistemul în mod automatizat identifică persoanele fizice care desfășoară diverse activități de
întreprinzător, precum și entitățile la care titularul contului de utilizator este înregistrat ca administrator
și reflectă lista acestora în compartimentul „Companii”, precum și atribuie rolul de administrator.
Pentru contribuabilii ce dețin companii, la această etapă este necesară semnarea „Regulamentului de
utilizare a serviciilor fiscale electronice”. Se selectează compania și se accesează rolul pentru care este
necesară semnarea Regulamentului, fișierul va conține datele entității și a titularului contului de
utilizator și se va deschide pentru vizualizare.
Ulterior, se va accesa opțiunea „Acceptare”, pentru efectuarea procedurii de semnare electronică a
documentului, drept dovadă a semnării tuturor obligațiilor stabilite în Regulament.
Atenție! Recomandăm efectuarea Pașilor 1 și 2 până la momentul survenirii obligației de prezentare a
dării de seamă fiscală.
3. Prezentarea online a dărilor de seamă
În funcție de impozitele și taxele pe care urmează să le achite contribuabilul, precum și termenul de
prezentare a declarației, după efectuarea pașilor 1 și 2, se va accesa serviciul Declarație electronică din
Cabinetul personal al contribuabilului.
Pentru crearea unei declaraţii, contribuabilul tastează butonul „Declarație nouă”.
Din lista categoriilor de formulare disponibile pentru a fi prezentate online de către contribuabili, se va
selecta darea de seamă fiscală/declarația ce urmează a fi prezentată.
Documentul se va completa cu informațiile necesare conform instrucțiunii de completare, se va salva,
semna și expedia.
La acceptarea declarațiilor, automat este recepționată Recipisa, care conține un număr de înregistrare
în sistem. După acceptare, declarația nu mai poate fi modificată sau ștearsă din sistem.
Pentru mai multe detalii poate fi accesat Ghidul de utilizare a Cabinetului personal al contribuabilului
sau Ghidul de utilizare a serviciului Declarație electronică, care poate fi accesat din rubrica „Ajutor”
din cadrul sistemului.
Informații suplimentare la subiectul în cauză pot fi obținute prin apelarea Centrului unic de apel al
Serviciului Fiscal de Stat, la numărul de telefon 080001525 (apel gratuit) sau la Direcții deservire
fiscală