DISTRIBUIȚI

În baza art. 14, pct. (1), pct. (4) a Legii nr. 436/2006 privind Administrația Publică Locală,
Legii nr. 435/2006 cu privire la Descentralizarea Administrativă, Consiliul Local Selemet
DECIDE:
1. De aprobat Raportului directorului interimar Grădiniţei de copii Luminiţa din
s.Selemet, dna Natalia Florea cu privire la activitatea instituţiei pentru perioada anului
de învăţământ 2019 – 2020.
(Raportul se anexează)