COMISIA NAȚIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Hotărârea nr. 64 din 26...

COMISIA NAȚIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Hotărârea nr. 64 din 26 octombrie 2021

0
DISTRIBUIȚI

Având în vedere analiza evoluției situaţiei epidemiologice pe plan naţional şi
internaţional, cu agravarea indicatorilor epidemiologici – până la data de 25 octombrie
2021 în Republica Moldova au fost înregistrate 329 294 cazuri de COVID-19, dintre care
14 295 constituie cazuri active la momentul actual; incidenţa în ultimele 7 zile – 308
cazuri la 100 mii de persoane, în creștere cu 16% comparativ cu săptămâna precedentă; în
total sunt spitalizate 2 598 de persoane, cu 35% mai mult față de săptămâna precedentă și
cu 37% mai mult comparativ cu luna precedentă, rata spitalizării în prezent fiind de 70 la
100 mii, de 2,3 ori mai mult față de limita pragului de alertă (30 la 100 mii); formele
grave internate în secțiile de terapie intensivă (248 abs.) înregistrând o creștere de 43%
comparativ cu săptămâna precedentă și 66% față de aceeași perioadă a lunii trecute;
ambulatoriu sunt tratați 9 967 pacienți pozitivi la COVID-19, sau 70% din totalul de
cazuri active; mortalitatea din ultimele 7 zile a constituit 6,9 decese la 100 mii populație,
în creștere cu 18% comparativ cu săptămâna precedentă și 156% comparativ cu luna
precedentă, numărul de decese înregistrate în Republica Moldova pe parcursul perioadei
de pandemie constituind 7 497, din care 81% au avut loc la persoanele cu vârsta peste 60
ani;
în contextul agravării procesului epidemic al infecției COVID-19 în Republica
Moldova, în special la nivelul municipiilor Bălți și Chișinău, în contextul riscului sporit de
răspândire în continuare a infecției provocate de virusul SARS-CoV-2 și în scopul
asigurării unui grad adecvat de pregătire și răspuns la infecția COVID-19, în conformitate
cu recomandările actualizate ale Organizației Mondiale a Sănătății privind considerentele
pentru implementarea sau ajustarea măsurilor de sănătate publică în contextul COVID-19,
precum și a bunelor practici europene și internaționale,
în temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii
publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările
ulterioare, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

HOTĂRĂŞTE:

1. Se prelungește, până la 30 noiembrie 2021 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii
Moldova, starea de urgență în sănătate publică declarată prin Hotărârea Comisiei
Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 61 din 9 septembrie 2021, cu posibilitatea
de revizuire a termenului respectiv în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel
național.
2. În scopul protejării tuturor participanților la procesul electoral (alegători,
funcționari electorali, candidați și alți actori implicați), se actualizează și se aprobă

2

Instrucțiunea privind modalitatea de organizare și desfășurare de către Comisia Electorală
Centrală a scrutinelor în condițiile situației pandemice cauzate de infecția COVID-19,
conform anexei.
3. Se abrogă Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 56
din 3 iunie 2021.
4. Pct. 4.5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de
Sănătate Publică nr. 62 din 22 septembrie 2021 va avea următorul cuprins:
„4.5. Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese de pomenire, mese
festive) va fi permisă cu participarea a cel mult 50 de persoane în spații interioare sau a
100 de persoane în spații exterioare, cu asigurarea în spațiul de deservire a unei suprafețe
de cel puțin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client, cu obligația ca aceștia să prezinte
certificatul COVID-19, definit la pct. 5, persoanei desemnate de către administratorul
spațiului unde are loc evenimentul.”
5. Începând cu 8 noiembrie 2021, pct. 4.5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Comisiei
Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 62 din 22 septembrie 2021 va avea
următorul cuprins:
„4.5. Se sistează organizarea și desfășurarea de evenimente private (nunți, botezuri,
mese de pomenire, mese festive).”
6. Admiterea beneficiarilor în instituțiile sociomedicale, instituțiile de
reabilitare/recuperare/balneosanatoriale se va efectua în baza rezultatului unui test
diagnostic la COVID-19, indiferent de statutul de vaccinare (test rapid de diagnostic Ag
SARS-CoV-2 valabil 48 ore sau test PCR la COVID-19 valabil 72 ore).
7. Se recomandă atingerea nivelului de vaccinare de 95%, până la 1 decembrie
2021, pentru următoarele categorii de angajați din prima linie, a căror interacțiune cu
cetățenii prezintă un grad înalt de risc de infectare:
− personalul instituțiilor medico-sanitare publice și private, al instituțiilor
sociomedicale și al instituțiilor de reabilitare/recuperare/balneosanatoriale;
− personalul centrelor de plasament pentru copii;
− personalul centrelor de plasament pentru vârstnici;
− personalul din unitățile poștale care interacționează nemijlocit cu clienții;
− personalul din unitățile bancare care interacționează nemijlocit cu clienții;
− angajații structurilor subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne și ai
Serviciului Vamal;
− angajații autorităților publice centrale și locale, precum și toți cei care, prin
natura activității, interacționează nemijlocit cu cetățenii;
− angajații Agenției Servicii Publice care interacționează nemijlocit cu clienții;

– şoferii/transportatorii de pasageri auto/avia/feroviar, taxatorii;
– angajaţii din domeniul HoReCa.
8. Se recomandă Ministerului Educaţiei şi Cercetării examinarea posibilităţii
extinderii vacanţei de toamnă 2021 pentru elevii din instituţiile de învăţământ primar,
gimnazial şi liceal până la 7 noiembrie în teritoriile, în unităţile administrativ-teritoriale
(UAT) de nivel întâi, UAT de nivelul al doilea: municipiile Chişinău şi Bălţi şi UAT ale
unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, în care este stabilit pragul de alertă roşu.
9. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea
tuturor hotărârilor aprobate, aducându-le în concordanţă cu hotărârile Comisiei Naţionale
Extraordinare de Sănătate Publică.
10. Autorităţile publice vor colabora cu mass-media pentru a informa publicul
despre prevederile prezentei hotărâri şi despre necesitatea respectării măsurilor restrictive
şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.
11. Hotărârile Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii
pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi
juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.
12. Nerespectarea măsurilor obligatorii de sănătate publică expuse în prezenta
hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi drept temei pentru aplicarea
măsurilor de răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor fizice şi juridice.
13. Se solicită autorităţilor din domeniul ordinii publice şi organelor cu funcţii de
control să intensifice supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a
măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, în conformitate cu domeniile de
competenţă.
14. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării pe site-ul web oficial al
Guvernului.
Preşedinte al Comisiei,
Prim-ministru

Vicepreşedinte al Comisiei,
ministru al sănătăţii

Natalia GAVRILITA

Ala NEMERENCO

3

4
Anexă
la Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare
de Sănătate Publică nr. 64 din 26 octombrie 2021

INSTRUCȚIUNE

privind modalitatea de organizare și desfășurare de către Comisia Electorală

Centrală a scrutinelor în condițiile situației pandemice

cauzate de infecția COVID-19

Prezenta Instrucțiune descrie cadrul de măsuri în care Comisia Electorală Centrală
va administra scrutinele în condițiile situației pandemice cauzate de infecția COVID-19.
Scopul prezentei Instrucțiuni este optimizarea și uniformizarea aplicării procedurilor
electorale ce țin de organizarea, amenajarea și dotarea secțiilor de votare, a funcționarilor
electorali și a alegătorilor cu toate cele necesare desfășurării votării în condiții de maximă
siguranță pentru toți participanții.
În acest context, pentru prevenirea răspândirii infecției COVID-19 în procesul de
organizare și desfășurare a alegerilor, acțiunile vor fi orientate spre:
– protejarea sănătății alegătorilor, inclusiv în cadrul întâlnirilor publice cu caracter
electoral;
– protejarea sănătății funcționarilor electorali;
– protejarea sănătății candidaților, a observatorilor și a altor subiecți implicați în
procesul electoral;
– respectarea regulilor generale stabilite de autoritățile competente pentru
prevenirea și controlul răspândirii infecției COVID-19.
Regulile stabilite în prezenta Instrucțiune sunt aplicabile și secțiilor de votare
deschise în afara țării, cu excepția cazurilor în care regulile de gestionare a situației
epidemiologice din țara respectivă nu prevăd altfel.
Capitolul I. Măsuri generale de prevenire și control al infecției COVID-19,

aplicabile la nivel național

1. Măsuri de protecție
1.1. Măsuri de protecție pentru alegători:
a) afișarea în locuri vizibile a materialelor informative care promovează
respectarea regulilor de igienă a mâinilor și a căilor respiratorii;
b) atenționarea alegătorilor despre necesitatea respectării obligatorii a măsurilor de
control și combatere a infecției COVID-19 stabilite de către Comisia Națională
Extraordinară de Sănătate Publică;

5

c) atenționarea alegătorilor despre obligativitatea respectării, în perimetrul secției
de votare, a regulilor privind distanțarea socială;
d) organizarea accesului fluidizat al alegătorilor în secția de votare, în vederea
neadmiterii formării aglomerărilor atât în incinta, cât și în adiacentul secției de votare;
e) admiterea în incinta secției de votare a unui număr limitat de alegători;
f) permiterea accesului în secția de votare și în sediul organelor electorale a
alegătorilor care vor purta mască de protecție, care trebuie să acopere atât gura, cât și
nasul;
g) instalarea, la intrarea în secția de votare, în locuri vizibile și accesibile pentru
alegători, a dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool;
h) măsurarea obligatorie a temperaturii fiecărui alegător la intrarea în secția de
votare;
i) prezentarea alegătorilor la secțiile de vot, după posibilitate, cu pixurile
personale.
1.2. Măsuri de protecție pentru funcționarii electorali:
a) familiarizarea cu regulile de igienă a mâinilor și a căilor respiratorii;
b) atenționarea despre respectarea obligatorie a măsurilor de control și combatere a
infecției COVID-19 stabilite de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate
Publică;
c) asigurarea cu echipament de protecție necesar (măști, mănuși, viziere, costume
de protecție etc.) și soluții dezinfectante;
d) organizarea și efectuarea triajului zilnic al funcționarilor electorali prezenți la
sediul organului electoral (măsurarea temperaturii, examinarea stării generale de sănătate);
e) respectarea normelor de igienă a echipamentului și spațiilor utilizate în procesul
electoral, prin organizarea și efectuarea curățeniei și dezinfectării sediilor electorale, cu
utilizarea soluțiilor pentru dezinfectare;
f) aerisirea frecventă a încăperilor – cel puțin 10 min. în fiecare oră, iar în caz de
posibilitate – aerisirea permanentă;
g) permiterea accesului în sediul organului electoral și secția de votare doar cu
mască de protecție, după caz cu mănuși;
h) respectarea, în contextul întrunirilor regulate ale organelor electorale, a regulilor
privind distanțarea socială;
i) utilizarea în spațiile închise a echipamentului de protecție și dezinfectarea
spațiului cu o periodicitate de cel puțin o dată la 3 ore.
1.3. Măsuri de protecție pentru concurenții electorali
a) afișarea materialelor informative care promovează respectarea regulilor de
igienă a mâinilor și a căilor respiratorii;

6

b) atenționarea despre respectarea obligatorie a măsurilor de control și combatere a
infecției COVID-19 stabilite de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate
Publică;
c) atenționarea asupra necesității utilizării obligatorii a echipamentului de protecție
(măști, mănuși);
d) instalarea, la intrarea în sediile organelor electorale și secțiile de votare, în
locuri vizibile și accesibile pentru alegători și pentru persoanele autorizate să asiste la
operațiile electorale, a dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool;
e) organizarea spațiilor de primire a documentelor pentru înregistrarea
concurenților electorali și a spațiilor pentru monitorizarea desfășurării procedurilor
electorale în conformitate cu normele stabilite de Comisia Națională Extraordinară de
Sănătate Publică.
2. Perioada electorală
2.1. Președintele organului electoral, în perioada activității acestuia, va organiza
monitorizarea stării de sănătate a membrilor și personalului auxiliar (operatori,
consultanți, contabili, șoferi) al organului electoral prin:
a) măsurarea obligatorie a temperaturii funcționarilor și personalului auxiliar
(operatori, consultanți, contabili, șoferi) prezenți fizic la sediul organului, cu înscrierea
rezultatelor într-un registru, conform modelului de registru nr. 1 din prezenta Instrucțiune;
b) înlocuirea funcționarului sau a personalului auxiliar în caz de depistare a unor
simptome ale infecției respiratorii acute, cu informarea despre necesitatea de autoizolare și
informare a medicului de familie;
c) monitorizarea stării de sănătate a funcționarilor și a personalului auxiliar care nu
sunt prezenți fizic la sediul organului electoral sau lucrează la distanță;
d) în caz de înregistrare a unor simptome ale infecției respiratorii acute, funcționarii
și personalul auxiliar vor informa președintele organului electoral, se vor autoizola și vor
informa medicul de familie.
2.2. Accesul vizitatorilor care prezintă simptome ale infecției respiratorii acute
(febră, tuse, respirație dificilă etc.) va fi restricționat.
2.3. La intrare în sediul organului electoral se va efectua în mod obligatoriu
măsurarea temperaturii fiecărui vizitator.
2.4. Accesul în sediul organului electoral pentru persoanele care nu activează în
componența organului electoral se va permite doar cu măști de protecție, după posibilitate,
cu mănuși. Masca de protecție trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.
2.5. La intrare în sediul organului electoral se vor instala, în locuri vizibile și
accesibile pentru vizitatori, dozatoare cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool pentru
igienizarea mâinilor.
2.6. La intrare în sediul organului electoral, în locuri vizibile și accesibile pentru
vizitatori, vor fi afișate regulile de acces în sediu și materiale informative care
promovează regulile de igienă a mâinilor și a căilor respiratorii, precum și alte măsuri de

7

control și combatere a infecției COVID-19 stabilite de către Comisia Națională
Extraordinară de Sănătate Publică.
2.7. Spațiile pentru recepționarea actelor depuse în vederea înregistrării, de către
potențialii candidați la alegeri, se vor organiza în corespundere cu regulile privind
respectarea distanței sociale de 1 metru, utilizarea în spațiile închise a echipamentului de
protecție și dezinfectarea spațiului cu o periodicitate de cel puțin o dată la 3 ore.
2.8. La depunerea documentelor pentru înregistrare a grupului de inițiativă se vor
prezenta cel mult două persoane, iar la depunerea documentelor pentru înregistrare în
calitate de concurent electoral, se vor prezenta cel mult 2 reprezentanți ai partidului/
blocului electoral sau candidatul independent, însoțit de o persoană.
2.9. Ședințele organului electoral se vor organiza în corespundere cu regulile
privind respectarea distanței sociale de 1 metru, utilizarea în spațiile închise a
echipamentului de protecție și dezinfectarea spațiului cu o periodicitate de cel puțin o dată
la 3 ore.
2.10. Spațiile unde își au sediile organele electorale vor fi curățate și dezinfectate în
mod regulat, se va realiza curățenia umedă și prelucrarea cu produse dezinfectante a
suprafețelor și utilajelor folosite.
3. Campania electorală
Având în vedere riscul transmiterii infecției COVID-19, se recomandă respectarea
unor măsuri în cazul organizării de evenimente/întruniri/acțiuni care presupun prezența
fizică a participanților, după cum urmează:
3.1. În cazul evenimentelor/întrunirilor, acestea se vor organiza și se vor desfășura
cu participarea unui număr de persoane din normativul 2 m2 per persoană din suprafața
utilă a încăperii.
3.2. În cazul acțiunilor desfășurate pe stradă, numărul persoanelor care se
deplasează în grup se va limita la maximum 3 persoane.
3.3. În cazul acțiunilor din ușă în ușă, numărul persoanelor care formează echipele
se va limita la maximum 2 persoane.
3.4. Organizatorii evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor au obligația de a asigura și
de a respecta următoarele măsuri și reguli:
a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți
participanții la evenimente/întruniri;
b) efectuarea triajului și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru toate persoanele
care intră/sosesc în spațiul în care se desfășoară evenimentele/întrunirile;
c) interzicerea accesului persoanelor care prezintă semne vizibile de infecție
respiratorie la evenimente/întruniri;
d) asigurarea unor fluxuri de intrare/ieșire separate, distincte, ce vor facilita
menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți;
e) limitarea duratei evenimentelor/întrunirilor desfășurate în spațiu închis la
maximum 2 ore;

8

f) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la
evenimente/întruniri, inclusiv la cele desfășurate în spații închise, pe stradă sau din ușă în
ușă;
g) asigurarea ca scena/spațiul destinat vorbitorilor să aibă o dimensiune suficient de
mare pentru a permite menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între cei ce vor
urca pe scenă;
h) dezinfectarea periodică a suprafețelor, folosind produse autorizate;
i) aerisirea, dereticarea și dezinfectarea încăperilor înainte și după
eveniment/întrunire.
3.5. Campania de informare din ușă în ușă pentru alegători, desfășurată de
concurenți electorali sau organizații neguvernamentale, precum și acțiunile de distribuire a
materialelor de agitație electorală se vor desfășura în următoarele condiții:
a) persoanele care participă la o acțiune de informare din ușă în ușă sau la o acțiune
de distribuire a materialelor de agitație electorală vor purta masca de protecție, astfel încât
să acopere nasul și gura, pe toată durata interacțiunii cu alegătorii, menținând distanța
fizică de minimum 1 metru între oricare două persoane; de asemenea, vor evita orice
interacțiune apropiată cu persoanele care prezintă semne și/sau simptome de boli
respiratorii;
b)se va interzice participarea la acțiunile electorale din ușă în ușă sau la acțiunile de
distribuire a materialelor electorale a persoanelor care manifestă simptome ale infecției
respiratorii acute;
c) persoanele care participă la o acțiune de agitație electorală din ușă în ușă sau la o
acțiune de distribuire a materialelor de informare își vor dezinfecta mâinile înainte de
începerea acțiunii;
d)se recomandă ca persoanele care participă la o acțiune electorală din ușă în ușă să
nu intre în locuințe;
e) materialele de informare/agitație electorală (broșuri, pliante etc.) vor fi oferite
prin plasarea pe clanța ușii și/sau în cutia poștală etc.;
f) în situația în care se impune instruirea persoanelor care vor participa la o acțiune
de agitație/informare electorală din ușă în ușă, aceasta se va face pe cât posibil la distanță,
online sau telefonic.
4. Ziua alegerilor
4.1. Se vor respecta în mod obligatoriu măsurile de control și combatere a infecției
COVID-19 stabilite de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică.
4.2. Până la deschiderea secției de votare, se va efectua curățenia generală și
dezinfectarea întregului local al secției de votare, precum și prelucrarea cu produse
dezinfectante a suprafețelor și echipamentului folosit.
4.3. Localul secției de votare se va amenaja cu respectarea distanței fizice de
1 metru între funcționarii electorali, în conformitate cu Modul de amplasare în incinta
secției de votare prezentat în Instrucțiune.

9

4.4. Președintele biroului electoral, înainte de deschiderea secției de votare, va
efectua triajul (verificarea temperaturii, verificarea stării generale de sănătate) al
funcționarilor electorali prezenți, operatorilor, personalului auxiliar, observatorilor și altor
subiecți implicați în procesul electoral, cu înscrierea rezultatelor într-un registru, conform
modelului de registru nr. 2 din prezenta Instrucțiune.
4.5. Funcționarilor electorali sau altor participanți la procesul electoral care
manifestă simptome ale infecției respiratorii acute li se va interzice asistarea la procedurile
electorale.
4.6. În cazul identificării unui funcționar electoral, operator sau altui personal
auxiliar care manifestă simptome ale infecției respiratorii acute, acesta va fi substituit de
către subiectul care l-a desemnat, fiind informat despre necesitatea de autoizolare și
informare a medicului de familie.
4.7. Funcționarii electorali, operatorii, observatorii și ceilalți subiecți implicați în
procesul electoral vor fi echipați în mod obligatoriu cu echipament de protecție (măști,
mănuși, viziere etc.).
4.8. La intrare în localul secției de votare, în locuri vizibile și accesibile pentru
vizitatori, se vor instala dozatoare cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool pentru
respectarea igienei mâinilor.
4.9. Persoanele care manifestă simptome ale infecției respiratorii acute
(temperatura mai mare de 37 grade Celsius, tuse, respirație îngreunată etc.) și se prezintă
la secția de votare în ziua alegerilor până la ora 15.00 nu vor fi admise în incinta secției de
votare, dar vor fi înscrise în lista pentru votare la domiciliu.
4.10. Pentru persoanele cu manifestări clinice de boală, care s-au prezentat la secția
de votare după ora 15.00, se vor crea condiții de votare prin aerisirea încăperii, asigurarea
cu mască, mănuși, trecerea prioritară până la cabina de vot și contactul minim cu
persoanele aflate în secția de votare. După plecarea persoanei suspecte, va fi efectuată
aerisirea și dezinfecția tuturor suprafețelor cu care a contactat persoana, înainte ca altă
persoană să contacteze cu ele. Acestor alegători li se va recomanda să se autoizoleze și să
informeze telefonic medicul de familie, iar la necesitate să solicite serviciul 112.
4.11. Accesul în secția de votare în orele votării 07.00-21.00 se va permite,
indiferent de starea de sănătate, doar pentru alegătorii care se vor prezenta la secțiile de
votare din afara țării și cele pentru alegătorii cu domiciliu în stânga Nistrului. Pentru
persoanele care manifestă anumite simptome se vor crea condiții de votare prin aerisirea
încăperii, asigurarea cu mască, mănuși, trecerea prioritară până la cabina de vot și
contactul minim cu persoanele aflate în secția de votare. După plecarea persoanei
suspecte, va fi efectuată aerisirea încăperii, dezinfecția tuturor suprafețelor cu care a
contactat persoana, înainte ca altă persoană să contacteze cu ele.
4.12. Persoanele care sunt în autoizolare (pentru tratament la domiciliu, persoane
contacte, persoane revenite de peste hotare și cele care manifestă simptome ale infecției
respiratorii acute) își vor putea exercita dreptul de vot la locul aflării, prin depunerea unei
cereri la biroul electoral al secției de votare unde alegătorul își are domiciliul/reședința.

10

Cererile pot fi depuse în scris sau în formă verbală, începând cu 2 săptămâni înainte de
ziua votării și până la ora 18.00 a zilei precedente votării. În ziua votării, cererile pot fi
făcute până la ora 15.00.
4.13. Pe parcursul zilei, se va efectua aerisirea frecventă (cel puțin 10 min. în
fiecare oră) a spațiului secției de votare, iar în caz de posibilitate – aerisirea permanentă,
precum și dezinfectarea, pe parcursul zilei, a spațiului și a suprafețelor de lucru din secția
de votare și schimbarea echipamentului de protecție (măști, mănuși, viziere etc.) cu o
periodicitate de cel puțin o dată la 3 ore.
4.14. Echipamentul de protecție utilizat va fi, după schimbarea acestuia, dezinfectat
și împachetat în pungi din polietilenă și stocat în afara localului secției de votare, iar
ulterior nimicit.
4.15. Se vor afișa, la intrare în secția de votare, pliante informative cu privire la
măsurile de igienă, numărul maxim de alegători care se pot afla concomitent în secția de
votare, atenționare privind respectarea distanței fizice de cel puțin 1 metru. Secția de
votare va fi marcată cu inscripții de delimitare a spațiului în vederea asigurării distanțării
fizice de cel puțin 1metru.
4.16. La intrare în localul secției de votare se va efectua în mod obligatoriu
măsurarea temperaturii fiecărui alegător.
4.17. În incinta secției de votare, va fi admisă intrarea concomitentă a unui număr
limitat de alegători, care va fi egal cu numărul de cabine de vot utilizate (de ex.: 2 cabine
de vot – 2 alegători prezenți concomitent în localul secției de votare).
4.18. Alegătorii, după posibilitate, se vor prezenta la secțiile de votare cu pixurile
proprii, în vederea aplicării semnăturii în lista electorală. Alegătorul va prezenta
membrului BESV actul în baza căruia votează, evitându-se astfel contactul fizic dintre
funcționarul electoral și actul prezentat. Aceeași procedură se va respecta și la intrarea în
secția de votare și comunicarea cu operatorii SIAS „Alegeri”.
4.19. Membrii biroului electoral al secției de votare care vor fi desemnați pentru a
se deplasa cu urna de vot mobilă, precum și persoanele care le vor însoți vor fi echipate în
mod obligatoriu cu echipament de protecție (măști, mănuși, viziere, costume de protecție
etc.) și vor respecta cu strictețe regulile de utilizare a acestuia.
4.20. În cazul în care la secția de votare au fost depuse solicitări de votare la locul
aflării de la persoane care se află în regim de autoizolare, echipa cu urna mobilă se va
deplasa mai întâi la persoanele în etate, persoanele cu dezabilități locomotorii, persoanele
care din motive de sănătate sau din alte motive temeinice nu pot să se prezinte personal la
secția de votare și abia apoi la persoane care se află în regim de autoizolare.
4.21. După caz, pot fi trimise două echipe cu urne de vot mobile. O echipă se va
deplasa la persoane aflate în regim de autoizolare în contextul COVID-19 și a doua – la
ceilalți alegători.
4.22. După caz, pot fi utilizate în calitate de urne de vot mobile urnele de vot
staționare cu capacitatea de 45 și 80 de litri.

11

4.23. Membrii echipelor care se vor deplasa cu urna de vot mobilă vor prelucra, în
mod obligatoriu, echipamentul electoral și cel de protecție cu soluții dezinfectante pe bază
de alcool până la contactul cu alegătorul și după aceasta.
4.24. Transportul utilizat de echipele mobile pentru votarea la locul aflării va fi
supus dezinfecției după fiecare caz deservit. În acest scop, birourile electorale care vor
forma astfel de echipe vor fi obligate să creeze condiții necesare de dezinfecție a
transportului, echipamentului și condiții de stocare/depozitare a echipamentului
dezinfectat.
4.25. În cazul spitalelor, instituțiilor penitenciare, stațiunilor balneare, azilurilor
pentru bătrâni se vor respecta: distanțarea fizică de 1,5 metri, utilizarea în spațiile închise
a echipamentului de protecție, dezinfectarea spațiului și a echipamentului cu o
periodicitate de cel puțin o dată la 2 ore, aerisirea frecventă (cel puțin 10 min. în fiecare
oră) a spațiului, iar în caz de posibilitate – aerisirea permanentă.
4.26. Înainte de a fi readus în localul secției de votare, echipamentul electoral va fi
prelucrat cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool.
4.27. Procedura de numărare a voturilor se va realiza cu respectarea prevederilor
privind distanțarea fizică de 1 metru, utilizarea în spațiile închise a echipamentului de
protecție (măști, mănuși, viziere etc.), dezinfectarea spațiului și a echipamentului cu o
periodicitate de cel puțin o dată la 3 ore, aerisirea frecventă (cel puțin 10 min. în fiecare
oră) a spațiului, iar în caz de posibilitate – aerisirea permanentă.
5. Perioada post-ziua votării
5.1. Se vor respecta în mod obligatoriu măsurile de control și combatere a infecției
COVID-19 stabilite de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică.
5.2. Prezentarea documentelor și a materialelor electorale se va efectua de către
președintele organului electoral însoțit de cel mult un membru.
5.3. Procedura de recepționare a documentelor și a materialelor electorale se va
realiza cu respectarea prevederilor privind distanțarea fizică de 1 metru, utilizarea în
spațiile închise a echipamentului de protecție, dezinfectarea spațiului și a echipamentului
cu o periodicitate de cel puțin o dată la 3 ore, aerisirea frecventă (cel puțin 10 min. în
fiecare oră) a spațiului, iar în caz de posibilitate – aerisirea permanentă.
5.4. La intrare în localul unde vor fi recepționate documente și materiale, în locuri
vizibile și accesibile pentru vizitatori, se vor instala dozatoare cu soluție dezinfectantă pe
bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor.
5.5. La intrare în localul unde vor fi recepționate documente și materiale electorale
se va efectua obligatoriu măsurarea temperaturii fiecărei persoane.
Capitolul II. Măsuri de sănătate publică aplicabile la desfășurarea scrutinelor

în perioada stării de urgență în sănătate publică

12

1. În unitățile administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul întâi, UAT de nivelul al
doilea: municipiul Chișinău şi municipiul Bălți şi UAT ale unității teritoriale autonome
Găgăuzia, în care incidența de cazuri de infecție cu COVID-19 constituie sub 50 cazuri la
100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ, în condițiile pragului de alertă
verde se aplică măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19, conform
capitolului I.
2. În unitățile administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul întâi, UAT de nivelul al
doilea: municipiul Chişinău şi municipiul Bălţi şi UAT ale unităţii teritoriale autonome
Găgăuzia, în care incidența de cazuri de infecție cu COVID-19 se situează între 50 și 99
de cazuri la 100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ, în condițiile pragului
de alertă galben se aplică măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19,
conform capitolului I și următoarele măsuri:
2.1. Întrunirile/evenimentele/acțiunile electorale vor fi organizate cu participarea a
cel mult 150 de persoane în spații închise sau 200 de persoane în spații deschise, cu
asigurarea unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare persoană.
3. În unitățile administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul întâi, UAT de nivelul al
doilea: municipiul Chişinău şi municipiul Bălţi şi UAT ale unităţii teritoriale autonome
Găgăuzia, în care incidența de cazuri de infecție cu COVID-19 se situează între 100 și
249 de cazuri la 100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ, în condițiile
pragului de alertă portocaliu se aplică măsurile de prevenire și control al infecției
COVID-19, conform capitolului I și următoarele măsuri:
3.1. Întrunirile/evenimentele/acțiunile electorale vor fi organizate cu participarea a
cel mult 100 de persoane în spații închise sau 150 de persoane în spații deschise, cu
asigurarea unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare persoană.
4. În unitățile administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul întâi, UAT de nivelul al
doilea: municipiul Chişinău şi municipiul Bălţi şi UAT ale unităţii teritoriale autonome
Găgăuzia, în care incidența de cazuri de infecție cu COVID-19 constituie 250 de cazuri
sau mai mult la 100 mii populație pentru ultimele 7 zile cumulativ, în condițiile
pragului de alertă roșu se aplică măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19,
conform capitolului I și următoarele măsuri:
4.1. Întrunirile/evenimentele/acțiunile electorale vor fi organizate cu participarea a
cel mult 50 de persoane în spații închise sau 100 de persoane în spații deschise, cu
asigurarea unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare persoană.
4.2. Durata întrunirilor/evenimentelor/acțiunilor electorale nu va depăși 1 oră în
spațiile închise și 2 ore – în spațiile deschise.
4.3. Nu se admite intrarea în locuințele alegătorilor a persoanelor care participă la
acțiuni electorale din ușă în ușă.
4.4. Funcționarii electorali și personalul auxiliar (operatori, consultanți, contabili,
șoferi etc.) vor deține în mod obligatoriu în ziua desfășurării scrutinului Certificatul
COVID-19, definit la pct. 5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare

13

de Sănătate Publică nr. 62 din 22 septembrie. Ministerul Sănătății va acorda Comisiei
Electorale Centrale suportul necesar pentru realizarea acestei măsuri.