ANUNȚ!

ANUNȚ!

29
DISTRIBUIȚI

Anunțu privire la lansarea concursului pentru ocuparea funcţiei de Director în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală „ Stejarul Dacilor”.

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Stejarul Dacilor” (GAL „Stejarul Dacilor”) este o organizație locală care promovează abordarea LEADER prin dezvoltarea teritoriilor din
componența acestuia: Ecaterinovca, Codreni, Porumbrei, Selemet, Satul Nou, Suric, Sagaidac, Batîr, Taraclia și Ciuflești, precum și elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare locală
plasată sub responsabilitatea comunităților, corelate cu prevederile Strategiei naționale de dezvoltare agricolă și rurală.
SCOPUL GENERAL AL  POSTULUI: Asigurarea bunei organizări a activităților în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală „Stejarul Dacilor”
În acest context, GAL „Stejarul Dacilor” anunţă concursul pentru ocuparea funcţiei de Director în cadrul GAL „ Stejarul Dacilor”, conform cerinţelor indicate în TERMENII DE REFERINȚĂ pentru poziția de Director.
Termenul limitǎ de aplicare: 25.09.2023-09.10.2023
Poziția: Director
Organizație: Asociația Grupul de Acțiune Locală „Stejarul Dacilor”