RENOVAREA ACOPERIŞULUI ŞI RESTAURAREA FAŢADEI LA MUZEUL SATULUI SELEMET

RENOVAREA ACOPERIŞULUI ŞI RESTAURAREA FAŢADEI LA MUZEUL SATULUI SELEMET

91
DISTRIBUIȚI

https://sprijina.md/campaign/renovarea-acoperisului-si-restaurarea-fatadei-la-muzeul-satului-selemet/

 
 

 
DESCRIEREA

Satul Selemet, r-nul Cimișlia este situat pe traseul de importanţă republicană Căuşeni-Mihailovca-Selemet-Satul Nou-Sagaidacul Nou-Chişinău, Regiunea de Dezvoltare Sud, la 62 km distanţă de capitală.

Atestat documentar din anul 1766, satul are o populație de 4174 de persoane și dispune de o monografie istorică,  ”SELEMET-Vatră de istorie, Vatră de memorie”.

Satul Selemet este localitate parteneră în cadrul a 4 programe: „Migraţie şi Dezvoltare Locală” (MiDL), „Primarii pentru Creşterea Economică” (M4EG), „Comunitatea Mea” (CM) şi ”Convenţia Primarilor pentru Eficienţa Energetică”, iar unul din obiectivele prioritare de dezvoltare a localităţii Selemet este dezvoltarea şi promovarea turismului rural. Mai exact, valorificarea patrimoniului cultural și dezvoltarea infrastructurii turistice prin organizarea, până la sfârșitul anului 2021, a 4 evenimente de promovare a tradițiilor și obiceiurilor specifice regiunii de Sud și deschiderea a minim 3 afaceri turistice locale.

Selemet dispune de un bogat patrimoniu cultural, natural și istoric care poate fi cu succes valorificat în turism. În total, în teritoriu există 6 monumente de patrimoniu care pot fi incluse în circuitul turistic, de asemenea, locuri pitorești și alte puncte de atracție turistică precum Valul lui Traian, monument istoric; o Cramă de Vin care datează de peste 100 de ani (Beciul Popii), unde se păstrează o colecţie de vinuri din anul 1974; meşteri populari, tradiţii şi obiceiuri bine păstrate.

În 2015, la Selemet a fost iniţiat Festivalul „iProsop”, eveniment de valorificare şi promovare a artizanatului şi ţesutului manual, a folclorului, tradiţiilor şi obiceiurilor din Zona Sud. De asemenea Selemet se mândrește și cu 6 formații artistice, dintre care 2 colective -”Cununița” și ”Sânzâienele” – ne reprezintă atât în țară, cât și peste hotare.

În Selemet își desfășoară activitatea restaurante moderne, care pun la dispoziție servicii de catering, ceea ce facilitează dezvoltarea domeniului turistic în localitate.

De departe, cel mai impresionant și important obiectiv turistic este Muzeul Satului Selemet (fondat în 1990, dat în exploatare la 31 august 1992 și înregistrat la Ministerul Culturii în anul 2004), care dispune de peste 8000 de exponate muzeale, printre care piese de patrimoniu care nu se regăsesc nici în Muzeul Național.

Din păcate, spațiul de păstrare a exponatelor nu satisfac parametrilor indicați în Legea muzeelor privind normele de conservare a bunurilor cultural-artistice, motiv pentru care ne-am propus renovarea capitală și amenajarea Muzeului Satului conform cerințelor, păstrând, astfel, Tezaurul localității Selemet pentru generațiile viitoare.

Dincolo de funcţia esenţială de conservare şi valorificare a patrimoniului cultural etnografic, Muzeul Satului Selemet contribuie la promovarea tradiţiilor şi creaţiilor autentice, devenind un punct de atracție pentru turiști și o carte de vizită pentru localnici.

Pentru început, planificăm renovarea acoperişului şi restaurarea faţadei Muzeului Satului, dar pentru implementarea acestui proiect avem nevoie de sprijinul comunității locale și a băștinașilor. Așadar, vă rugăm să susțineți proiectul nostru, astfel încât să sporim atractivitatea și recunoașterea satului Selemet ca zonă turistică pe plan național și internațional.