PRIMĂRIA SATULUI SELEMET, ANUNŢĂ CONCURS PENTRU FUNCŢIA PUBLICĂ DE EXECUŢIE VACANTĂ:...

PRIMĂRIA SATULUI SELEMET, ANUNŢĂ CONCURS PENTRU FUNCŢIA PUBLICĂ DE EXECUŢIE VACANTĂ: CONTABIL ŞEF

10
DISTRIBUIȚI

Având în vedere funcţia publică vacantă de contabil şef, în baza Legii cu privire la funcţia
publică şi statutul funcţionarului public nr.158- XVI din 04 iulie 2008, cu modificările şi completărileulterioare, precum şi Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMĂRIA SATULUI SELEMET, ANUNŢĂ CONCURS PENTRU FUNCŢIA PUBLICĂ DE EXECUŢIE VACANTĂ: CONTABIL ŞEF,
1. Denumirea autoriţăţii publice: Primăria satului Selemet, raionul Cimişlia
2. Sediul autorităţii: MD-4129, s.Selemet, raionul Cimişlia, str. Sf.Dumitru, nr.1
3. Scopul general al funcţiei: Asigurarea elaborării şi exacutării bugetului local. Organizarea şi
gestionarea lucrului în cadrul contabilităţii. Gestionarea eficientă a resurselor financiare a autorităţii
publice locale.
Concursul pentru ocuparea funcției vacante de contabil şef va avea loc în incinta Primăriei s.Selemet,
raionul Cimişlia.
Data limită pentru depunerea Dosarelor pentru concurs este până la
22 noiembrie 2023, ora 17.00 la sediul primăriei
Informaţii la telefon: (0241) 39 236, (0241) 39 238
sau la email: primariaselemet@yahoo.com

Candidaţii, în termenul indicat în informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului, vor depune personal dosarul de concurs, care va conţine:
1. Formularul de participare (specificat în anexa 1 din HG RM nr. 201 din 11.03.2009);
2. Copia buletinului de identitate;
3. Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare
profesională şi/sau de specializare;
4. Documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională);
5. Cazierul judiciar.

DISTRIBUIȚI
Articolul precedentANUNȚ!
Articolul următorANUNȚ!