PAŞAPORTUL SATULUI SELEMET, RAIONUL CIMIŞLIA

PAŞAPORTUL SATULUI SELEMET, RAIONUL CIMIŞLIA

283
DISTRIBUIȚI

Paşaportul localităţii SELEMET-pdf

ATRIBUTICA

Stema satului Selemet, raionul Cimișlia:

 (Adoptată prin decizia Consiliului Local Selemet nr. 7/4 din 17 octombrie 2006)

Drapelul:
Drapelul satului Selemet reprezintă o pânză dreptunghiulară (2:3), albă, elaborat în baza stemei, prin metode specifice vexilologiei și păstrează toate semnificațiile deja evocate ale stemei satului. 

DATE GENERALE

        Satul Selemet, raionul Cimişlia este amplasat în partea de sud a Republicii Moldova, este a doua localitate din raion după numărul de populaţie, cu o suprafaţă de 7,98 km2 cu un perimetru de 18,32 km (lungime de 7 km/lăţimea de 3,5 km), fiind situat între două dealuri, pe ambele părţi ale râului Schinoasa, la 50 km sud-est de oraşul Tighina şi 62 km de oraşul Chişinău, distanța rutieră directă până în or. Chişinău este de 43 km. Distanţa până la centrul raional Cimişlia este de 17 km şi la 70 de km de Aeroportul Internațional Chișinău, și aproximativ 100 km de punctul de trecere a frontierei (Leușeni – Albița).

 

       Numărul total al populației alcătuieşte 4174 persoane, dintre care -2244 – femei (53,7 %) și 1930  bărbați  (46,3%). Apartenența etnică predominantă: moldoveni – 4095 persoane (97.7%), români – 61 persoane (1.8%), ruși – 18 persoane (0.5%). Numărul gospodăriilor din cadrul localității este de 1500 din care peste 50 % constituie gospodării cu copii.

      Localitatea este  situată la latitudinea 46.5777 longitudinea 28.9263 şi altitudinea de 110 metri faţă de nivelul mării. Prin Selemet trece calea ferată (construită din anul 1870) cu destinaţia Chişinău – Giurgiuleşti.

La nord satul Selemet este delimitat cu teritoriul primăriei Satul Nou, la sud cu teritoriul primăriei satului Mihailovca, la vest cu teritoriul primăriei Cimişlia.

 

      Localitatea este aşezată pe traseul de importanţă republicană Căuşeni –Mihailovca –Selemet – Satul Nou – Sagaidacul Nou – Chişinău, Regiunea de Dezvoltare Sud. În raza localităţii Selemet există 27 km de drumuri locale/57 străzi.

 

 

 

       La graniţă cu s.Satul Nou trece  Valul lui Traian  construit prin anii 105-110 cu o lungime de 9130 metri, lăţimea Valului este de 24 metri.

 

       Satul Selemet datează documentar din anul 1766. Din anul 2012, dispune de o monografie istorică a localității „SELEMET – Vatră de istorie, Vatră de memorie”.

       Selemet dispune de un bogat patrimoniu cultural, natural și istoric care poate fi cu succes valorificat în turism. În total, în teritoriu există 6 (șase) monumente de patrimoniu, care pot fi incluse în circuitul turistic, de asemenea locuri pitorești și alte destinații turistice.

      De asemenea în ciclul turistic din Selemet sunt reflectate mai multe puncte de atracție turistică ca:  Valul lui Traian, monument istoric, există o Cramă de Vin, care datează de peste 100 de ani (Beciul Popii), unde se păstrează o colecţie de vinuri din anul 1974, meşteri populari, tradiţii şi obiceiuri păstrate.

Din 2015 a fost iniţiat Festivalul „iProsop”, eveniment de valorificare şi promovare a artizanatului şi ţesutului manual, folclorului, tradiţiilor şi obiceiurilor din Zona Sud ”Podoabele Sudului” a Republicii Moldova, prin promovarea turismului şi dezvoltării economice.

De asemenea Selemet se  mândrește și cu 6 formații artistice dintre care 2 colective cu titlul de tip model ”Cununița” și ”Sânzâienele”, care ne reprezintă atăt în țară, cât și peste hotare.  

 

      Există o orientare de flux turistic, din acest considerent este necesar de a îmbunătăţi şi dezvolta infrastructura turistică locală pentru ca SELEMET să devină un traseu turistic mai atractiv, o zonă turistică care ar stimula o creștere socio-economică echilibrată în teritoriu, ca o CARTE DE VIZITĂ  A LOCALITĂȚII SELEMET,  atât pe plan național cât și internațional.   

       Un  important accent al destinației turistice pentru Selemet este şi Muzeul Satului (fondat în anul 1990, dat în exploatare la 31 august 1992 și înregistrat la Ministerul Culturii în anul 2004), care dispune de peste 8000 (opt mii) de exponate muzeale, printre care există piese de patrimoiniu, care nu se regăsesc nici în Muzeul Național.

 

     SCURT ISTORIC: În 1874 a fost construită biserica „Sfîntul Dumitru”, care a activat fără întrerupere (Hramul satului se sărbătorește pe data de  8 noiembrie). Ceva mai tîrziu şi anume în 1893 a fost construită şi deschisă o şcoală, edificiul căreia a fost utilizat pănă în 1983 cînd a fost dată în exploatare o şcoală de tip nou cu 1628 de locuri. Din toate timpurile ocupaţia de bază  a locuitorilor a fost vităritul şi agricultura.

În martie 1949 pe baza gospodăriilor agricole mici s-a format colhozul. Pe parcursul anilor 1949-1992 această gospodărie a înregistrat performanţe devenind cea mai profitabilă  unitate din raionul Cimişlia. În aceşti ani s-a construit şcoala de cultură generală, Casa de cultură cu 700 de locuri, Grădiniţa de copii de 360 de locuri, Baia publică etc. În 1994 gospodăria se divizează,  ca ulterior să se formeze 4 unităţi economice cu profil agricol.

 

“…Potrivit unei legende, pe care bătrînii o transmit din moşi strămoşi, denumirea satului  provine de la “Salamat”- numele fetei unui bogătaş turc, care a stăpânit cîndva locurile de prin împrejurimi. Într-o zi s-a abătut o apă mare care a înecat totul în cale, moşierul a reuşit să fugă însă fiica sa, Salamat a ajuns sub valuri. Moşierul a trimis înapoi slugi ca s-o salveze, însă nimeni din acei oameni nu s-a mai întors la stăpîn …” După aceea toţi au inceput să zică: „Mă duc la Salamat”, adică acolo unde s-a înecat fiica de moşier. Cu timpul denumirea satului se pronunţa diferit, până când oamenii au început să-i zică „Selemet”. 

 

CONDIŢII NATURALE

Clima:
Predomină vînturile Sud – Est. Rata medie anuală a precipitaţiilor cad în perioada martie – noiembrie. Sunt frecvente îngheţurile târzii primăvara şi cele timpurii toamna.
Unităţi de relief: Platoul Moldovei, ambele maluri al rîului Schinoasa, cîmpie a Moldovei de Centru – Sud.

Resurse naturale:

Arealul teritorial-administrativ dispune de resurse naturale relativ reduse. Fondul funciar este comparativ cu alte localităţi rurale.

Suprafaţa totală a fondului funciar atribuit localităţii constituie 6191,55 ha, inclusiv:

 • 3124,59,38 ha de teren arabil,
 • 577,72,45 ha de terenuri ocupate cu plantaţii multianuale,
 • 726,11 ha cu păşune,
 • 1083,89 ha – plantaţii forestiere,
 • 39,75 ha sub ape ,
 • intravilan – 460,68 ha,
 • alte terenuri – 199,91 ha.

Zăcăminte:
Nisip

Lut galben

Împădurire:

 • Păduri în gestiunea Primăriei Selemet: 183,30 ha
 • Fâşii forestiere a primăriei: 64,29 ha
 • Păduri de stat: 836,30 ha

DEMOGRAFIE ŞI DOMENIUL SOCIAL

Populația totală a satului Selemet este de 4174 de locuitori, În 2020, față de anul 2019 natalitatea a scăzut cu 39 %, iar mortalitatea a crescut cu 8%. În satul Selemet, la fel ca și în toată țara, se înregistrează un proces de îmbătrînire sporit, cauzat de o natalitate scăzută.

La începutul anului 2021, în satul Selemet ponderea cea mai mare o dețineau persoanele în vârstă aptă de muncă (15-56/61) și anume 66,1%. Mai mult de jumătate din populația satului este aptă de a munci și de a contribui la dezvoltarea locală. Restul populației sunt persoanele sub vârsta aptă de muncă (17,5%) și peste vârsta aptă de muncă (16,2%).

În sat nu există minorități etnice. Majoritatea locuitorolor sunt creștini ortodocși. Pe teritoriul localității există o biserică baptistă de care beneficiază cca 100 de reprezentanți ai minorității religioase din comunitate. Reprezentanții minorității religioase viețuiesc pașnic în comunitate împreună cu toți locuitorii satului.

Sistemul educațional existent în localitate este diversificat, find reprezentat de următoarele niveluri:

 • Preșcolar (grădiniță de copii), cu o capacitate de 121 copii, frecventează 125 copii, fiind suprasolicitată
 • Primar și secundar (gimnaziu), cu o capacitate de 800 elevi, frecventează 207 elevi
 • Artistic (şcoala de muzică), cu o capacitate de 90 elevi, frecventează 88 elevi.

 În total instituţii publice/sociale şi servicii:

 1. Primăria,
 2. Grădinița de copii,
 3. Gimnaziul ”Sergiu Coipan”,
 4. Centrul Social pentru copii cu dizabilități şi copii din familii social – vulnerabile,
 5. Cantina Socială,
 6. Școala de Muzică,
 7. Muzeul Satului,
 8. Căminul Cultural,
 9. Cabinetul Stomatologic,
 10. Biblioteca Publică,
 11. Oficiul Medicilor de Familie,
 12. Sector nr.II de Poliție a IP Cimişlia,
 13. Oficiul Poștal,
 14. Serviciul de Pompieri Voluntari Selemet,
 15. Duş social,
 16. Spălătorie Socială.

PROFILUL ECONOMIC

Profilul economic dominant al satului Selemet este agricultura, practicată de un număr mare de gospodării agricole individuale. Gospodăriile agricole sunt preocupate în general de cultivarea cerealelor (porumb, grâu, floarea soarelui, mazăre), legume, struguri şi fructe. În total în agricultură permanent muncesc doar 280 persoane, inclusiv 51 femei, sau 18,2% din total. Cea mai mare parte a populației aptă de muncă este autoangajată sezonier neoficial.

Fitotehnia este reprezentată de 4 producători mari, care domină sectorul:

 • SRL „Gheorgsam”- prelucrează peste 55 % din toate terenurile agricole din localitate:

     (1 440,5 ha – cerealiere, 47 ha – viţă de vie, 19 ha –   livadă).

 • CAPC „Sînzîiana”- specializată exclusiv în cultivarea culturilor cerealiere: 371,26 ha
 • GȚ „Ciocoi D”– culturi cerealiere: 408,37 ha
 • CAPS „BasanAgro”– 114,05 ha de cerealiere.

Ceilalți producători agricoli sunt de dimensiuni mici.

Zootehnia este reprezentată de creșterea ovinelor. În total în localitate sunt peste 3400 oi.  Producția este vândută intermediarilor.

Apicultura este practicată de 35  persoane, care în total dețin cca. 900 de stupi. Apicultorii s-au unit şi în cadrul şi cu asistenţa programului Migraţie şi Dezvoltare Locală/PNUD Moldova au înregistrat o asociaţie obştească „ApiFloraSelemet” cu scop de susținere a activităților de întreprinzător și a celor neantreprenoriale ale membrilor săi, și sporirea bunăstării producătorilor de produse apicole s.Selemet.

 

 La momentul actual sunt în proces de înregistrare a afacerii mai mulți apicultori. Producția totală anuală constituie circa 60 tone de miere (în valoare de circa 6 milioane lei).

Lista celor mai mari agenți economici din s. Selemet

Nr.

Denumirea

Contribuția la formarea bugetului local, lei

1.               

SRL „Gheorgsam”

220498,00

2.               

CAPC „Sînzîiana”

43919,00

3.               

GȚ „Ciocoi D”

86141,00

4.               

CAPS „BasanAgro”

11257,00

 

Comerţul şi serviciile sunt realizate de 11 agenți economici în domeniu, care activează în: 10 magazine și baruri, 3 săli de ceremonii, 1 mini-hotel, de asemenea şi servicii de catering. 

BUGETUL

Veniturile în bugetul satului Selemet  în anii 2017-2019 au avut o creştere nesemnficativă, fiind în 2019 de 6330 mii lei. Ponderea transferurilor (4809,1 mii în 2019) este mare, fiind de 5 ori mai mare decât veniturile proprii (865,8 mii lei în 2019)

 

Situația veniturilor proprii indică asupra efortului depus de APL în consolidarea premiselor pentru dezvoltarea economică locală. Având în vedere politica statului în domeniul finanţelor publice locale, în Selemet, ca şi în alte localităţi rurale din ţară, există tendinţa de dimunare a acestora. Astfel în ultimii 3 veniturile proprii au scăzut cu 230.1 mii lei

 

Veniturile bugetului local, în perioada 2017-2020, mii lei:

Denumirea indicatorului

2017 executat

2018 executat

2019 executat

2020 planificat

 
 

1. Veniturile – total:

6278,2

5896,8

6330,0

6775,7

 

       Venituri regulatorii

2269,50

1815,4

1520,5

1588,8

 

2. Veniturile proprii

1095,9

863,6

865,8

1064,0

 

3.Taxele locale

74,4

68,0

75,0

89,6

 

4. Mijloace speciale

252,2

269,8

369,1

435,2

 

5.Transferturi

4008,7

4081,4

4809,1

5186,9

 

6.Donaţii

847

614

211,0

 

 

Sursa: Primăria localității

 

Cheltuielile în 2017-2019, la fel au avut o tendinţă de dimuare, de la 6512,7 mii lei în anul 2017 la 6333,2 mii lei în 2019.

Satul Selemet are mai multe instituţii bugetare care necesită întreţinerea adecvată a lor. Repectiv cheltuielile sunt repartizate pentru grădiniţă, şcoala de muzică, centrul social, scoala primară. Totuşi ele nu sunt suficiente pentru realizarea cheltuieilor capitale pentru reparaţii, modernizări. Din aceste considerente se aplică cu proiecte în cadrul diferitor proiecte şi programe (FISM – reparaţia grădiniţei, PNUD/MiDL – construcţia şi amenajarea pieţei agricole, etc.)

 

Structura cheltuielilor, executate în perioada 2017-2020, mii lei:

Denumirea indicatorilor

2017

2018

2019

2020 plan

Cheltuieli total

6512,7

5788,7

6333,2

7330,3

Aparatul administrativ

1024,9

949,9

1356,5

1409,0

Muzeu

67,8

90,3

111,9

143,5

Grădinița

1465,6

1733,2

1954,0

2406,5

Școala de muzică

772,6

616,6

712,6

788,3

Centrul social

301,0

336,5

374,3

413,7

Biblioteca

104,8

106,7

134,8

159,3

Cultura, arta, sport

578,9

487,9

574,1

773,6

Tutela

Amenajarea teritoriului

89,8

139,4

46,3

30,0

Cheltuieli neatribuite la alte grupe (de servicii)

Serviciile cantinei sociale

71,2

204,0

255,2

291,0

Gospodăria silvică

Fondul de rezervă

11,1

43,9

29,9

63,4

Şcoala primară

Alte cheltuieli

2025,0

1080,3

783,6

852,0

PLAN DE DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL SOCIO -ECONOMIC

Localitatea Selemet se dezvoltă în baza „Strategiei de dezvoltare comunitară a satului Selemet pentru anii 2020 – 2025” (ultima variantă), aprobată la Consiliul Local Selemet nr. 7/5 din 27 iulie 2020.

Strategia de dezvoltare prevede următoarele obiective:

 • Asigurarea dezvoltării infrastructurii de producere și comerciale pentru promovarea produselor locale cu marca #DeSelemet
 • Valorificarea patrimoniului cultural, natural, istoric și dezvoltarea infrastructurii turistice pentru promovarea deschiderii afacerilor în turism și servicii
 • Fortificarea parteneriatului public – privat și dezvoltarea capacitaților agenților economici
 • Dezvoltarea și aplicaea măsurilor anti-criză în perioada de pandemie COVID 19
 • Asigurarea accesului locuitorilor satului (femei și bărbați) la serviciile publice de sănătate
 • Crearea condițiilor pentru promovarea valorilor culturale și recreare a populației pentru toți locuitorii și băștinașii localității
 • Dezvoltarea învățământului școlar și preșcolar, auxiliar
 • Promovarea unui mod sănătos de viață
 • Reparația și întreținerea drumurilor locale
 • Reabilitarea infrastructurii de apă/canalizare, iluminat stradal și alimentare cu gaze naturale
 • Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale și prevenirea situațiilor excepționale
 • Consolidarea sistemului de management al deșeurilor
 • Dezvoltarea capacităților administrației publice locale
 • Îmbunătățirea consultării publice și creșterea transparenței procesului decizional local
 • Dezvoltarea parteneriatelor cu băștinașii plecați din localitate și cu diferite autorități, instituții din țară și peste hotare
 • Asigurarea accesului persoanelor cu necesități speciale în instituțiile publice

SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

În localitatea Selemet activează:

 • 1 grădiniţă (Grădiniţa de copii “Luminiţa”) – 125 copii (5 grupe)
 • 1 gimnaziu (IPGM “Sergiu Coipan”) – 207 elevi
 • 1 Şcoala de Muzică – 98 elevi

INFRASTRUCTURA

În localitate sunt înregistrate:  străzi – 57

                                                fântâni de mină – 255 (168 stare satisfăcătoare)
Trasee utilităţi publice:
– apeduct – 33 km 540 m; gospodării beneficiare – 914
– gazoduct – 20 km 420 m; gospodării beneficiare – 656
– reţeaua telefonică fixă – gospodării beneficiare – 1050
– reţeaua electrică  – 40 %

Gradul de echipare a fondului locativ cu utilități publice:

 

     

72%

50%

42%

37%

100%

 

 

Case de locuit: 1291, inclusiv: case cu blocuri – 1 (6 apartamente).
Suprafaţa totală a fondului locativ constituie – 115 980 m2, dintre care 840 m2 în blocuri cu apartament.

 

Transportul local | În Selemet sunt organizate 2 rute la Cimişlia, care circulă de 6 ori pe zi, 2 rute la Chişinău, care circulă de 7 ori pe zi.

Pentru deplasarea în interiorul localităţii şi în afară mai funcţionează în regim de 7/7 şi 24/24 serviciul de taxi local (20-25 lei în raza localităţii şi 300 – 400 lei până la Chişinău). 

MONUMENTE ISTORICE

 • Valul lui Traian (105-110 cu o lungime de 9130 metri, lăţimea Valului este de 24 metri)
 • Beciul Popii (peste 100 ani)
 • Biserica Sf.Dumitru (1874)

 

SERVICII HOTELIERE

Mini-hotel pentru 6 persoane.

 

SOCIETĂŢI OBŞTEŞTI

–   Asociaţia Obştească “Baştina”

–   Asociaţia Obştească “ApiFloraSelemet”