Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova Inspectoratul General pentru Situații de Urgență...

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Direcţia generală prevenție VĂ INFORMEAZĂ !

3
DISTRIBUIȚI

Statistica incendiilor din ultima perioadă demonstrează că în Republica Moldova se
înregistrează un număr sporit de arderi necontrolate ca urmare a acțiunilor de igienizare
a terenurilor, precum şi aprinderii ilicite a vegetaţiei uscate.
În unele cazuri, cetățenii ard miriștile, resturile menajere ori vegetația uscată, fără a
asigura supravegherea, în lipsa măsurilor de apărare împotriva incendiilor, în condiții de
vânt ori amplasând grămezile ce urmează a fi distruse prin ardere în apropierea
șoproanelor locative, adăposturilor de animale sau furajelor, ceea ce conduce la
propagarea rapidă a focului la gospodării, anexele acestora, precum şi masive forestiere,
înregistrându-se pagube mari, totodată având un impact negativ asupra mediului
ambiant.
Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate în perioada dată,
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI se adresează cu un apel
la cetățeni să respecte măsurile specifice de prevenire a incendiilor:
• nu utilizați focul deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de
vânt;
• nu utilizați focul deschis la o distanță mai mică de 50 m față de clădiri,
instalații, materiale sau substanțe combustibile;
• nu lăsaţi focul deschis fără supraveghere;
• nu aruncaţi mucuri de ţigară, chibrituri aprinse sau materiale care
mocnesc în vegetaţia uscată;
• respectați modul stabilit de colectare, păstrare și transportare a
resturilor vegetale;
• cetățenii să se adreseze la primării în ceea ce privește planificarea
zilelor și locurilor special amenajate pentru adunarea resturilor
menajere și vegetației uscată din localitate;
• supravegheați în permanență copiii și interziceți jocul acestora cu surse
care ar putea provoca incendii (chibrituri, brichete, etc.);
• la depistarea focarelor de ardere apelaţi la număr de telefon 112, şi,
după posibilitate, întreprindeţi măsuri de lichidare a arderii, respectând
măsuri de securitate, sau părăsiţi locul arderii acoperind gura şi nasul
cu o ţesătură umedă.

STIMAȚI CETĂȚENI !

Respectând măsurile de prevenire a incendiilor,
Vă protejați viața și bunurile materiale.
ÎN CAZ DE SITUAŢII DE URGENŢĂ, APELAŢI