D E C I Z I E Nr. 10/1 din  03.05.2020 cu privire la...

D E C I Z I E Nr. 10/1 din  03.05.2020 cu privire la măsurile suplimentare de prevenire și control în aplanarea răspândirii COVID-19 pe teritoriul s.Selemet

19
DISTRIBUIȚI

 

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, Dispoziţiei nr. 24 din 29 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, constatărilor Punctului Local de Dirijare în Situaţii Excepţionale Selemet, Comisia pentru Situaţii Excepţionale Selemet, DECIDE:

 

 1. Începînd cu data de 04 mai 2020, în perioada stării de urgență, unitățile bugetare vor aplica regimul special de lucru și de remunerare a muncii în conformitate cu punctul 6 din Dispoziția nr. 6 din 26 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.
 2. La punctul 6 din Dispoziția nr. 6 din 26 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, subpunctul 6.4. se modifică și va avea următorul cuprins:
 • „6.4. dispunerea, prin act administrativ unilateral al conducătorului unității, în funcție de specificul activității și de nevoi:
 1. 4.1. a atragerii la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității instituției, activitatea căruia necesită prezența obligatorie la serviciu;
 2. 4.2. a muncii la domiciliu pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă, dar poate fi asigurată la distanță. Pe perioada desfășurării activității prin muncă la domiciliu, salariații își îndeplinesc atribuțiile specifice funcției pe care o dețin. Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu. Modalitatea concretă de realizare a controlului va fi agreată reciproc prin mijloace de comunicare electronică. Calcularea salariului se va efectua în cuantum integral conform Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 3. 4.3. a acordării totale/parțiale a concediului de odihnă nefolosit sau de odihnă suplimentar pentru personalul, care nu se încadrează în situațiile descrise la punctele 6.4.1. și 6.4.2”.
 4. Prin derogare de la prevederile art. 158 alin. (1) din Codul muncii nr. 154/2003, remunerarea muncii salariaților unităților bugetare, atrași la muncă (cu prezența în oficiu sau de la domiciliu) în zilele declarate libere de 30-31 martie, 0103 aprilie, 07-17 aprilie, 21-24 aprilie și 27-30 aprilie, se efectuează în mărime ordinară. 
 5. Reluarea începînd cu data de 04 mai 2020, cu asigurarea obligatorie a respectării normelor pentru reducerea răspîndirii infecţiei COVID – 19, a activităților:
 • 1. de comerț cu amănuntul a tuturor tipurilor de mărfuri și produse prin unitățile comerciale, cu excepția celor amplasate în centre comerciale, în piețe (inclusiv pieţe auto), în aeroporturile și porturile internaționale și în punctele internaționale de trecere a frontierei de stat;
 • 2. de comercializare a produselor la pachet și în regim catering prin unitățile de alimentație publică și prin unitățile ce comercializează produse de patiserie, panificație și alte produse alimentare cu vânzare la geam; 
 • 3. de comercializare a produselor alimentare la pachet prin unitățile de alimentație publică din cadrul unităților de comercializare a produselor petroliere, cu excluderea posibilității de consumare a acestora în incinta/teritoriul unității.
 1. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la  răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
 2. Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a

Primăriei Selemet.

  

  Preşedintele CSE Selemet                                     Tatiana Badan

 

     Secretarul CSE Selemet                                 Elena Moraru