Consiliul Raional Cimișlia anunță lansarea concursului ”Cel mai bun antreprenor al anului...

Consiliul Raional Cimișlia anunță lansarea concursului ”Cel mai bun antreprenor al anului 2021”

7
DISTRIBUIȚI

Concursul are drept scop încurajarea pentru dezvoltare a antreprenorilor din
categoria Întreprinderi Mici și Mijlocii (ÎMM) care activează pe teritoriul raionului
Cimișlia. Mobilizarea ÎMM pentru sporirea competitivității mărfurilor şi serviciilor,
stimularea exportului, atragerea investițiilor autohtoneîn economia raionului.
Concursul se desfășoară în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru
desfășurarea concursului "Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi
mijlocii", aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 250/2005.
Comisia pentru organizarea și desfășurarea concursului raional „Cel mai bun
antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii” instituită prin Dispoziția
președintelui nr. 91-d din06 iulie 2022, a stabilit 12 nominațiii pentru concurs:
1. Cel mai bun antreprenor în sfera de producție:
2. Cel mai bun antreprenor, implementator al modelului economic „verde”
3. Cel mai bun antreprenor în sfera comerțului;
4. Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii;
5. Cel mai bun antreprenor-exportator;
6. Cel mai bun antreprenor-inovator;
7. Cel mai bun antreprenorîn sfera turismului rural;
8. Cel mai tânăr antreprenor;
9. Cel mai bun antreprenor-femeie;
10. Cel mai bun angajator al tinerilor NEET
11. Cel mai bun produs de Cimișlia, care;
12. Cel mai responsabil-social antreprenor.
Deținătorii premiului mare la primele 9 nominațiii vor putea concura la etapa
națională a concursului ”Cel mai bun antreprenordin sectorul IMM – 2021”.
13. Nominațiile 10-12 au fost propuse adițional de comisia raională de concurs și
presupun încurajarea pentru performanțe deosebite a antreprenorilor care, angajează în
cîmpul muncii tineri NETT (va fi premiat cu susținerea AO Pro Cimișlia), antreprenorii
care se bucură de susținerea cetățenilor pentru cel mai bun produs de Cimișlia ( va fi
identificat prin votul publicului) și antreprenorii cu cea mai mare responsabilitate socială.
Cererile de participare la concurs și formularele privind indicatorii financiar-
economici se depun până la data de 15 august 2022 la Consiliul raional Cimișlia, Direcția
Economie şi Atragerea Investițiilor, pe adresa bulevardul Stefan cel Mare, 12, oficiul 104
pe suport de hârtie și în format electronic la e-mail: economie.cimislia@gmail.com.
Atașat găsiți condițiile de participare la concurs, modele de Cerere şi Formularele
indicatorilor financiar-economici pentru fiecare nominație. Adițional puteți consulta
condițiile de participare stipulate înHotărârea de Guvern nr. 250/2005

Datele cu caracter personal transmise comisiilor spre examinare vor fi prelucrate,
păstrate, comunicate și folosite, în scopul și în contextul concursului, iar organizatorul
concursului va asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal ale
participanților/câștigătorilor la prezentul concurs în conformitate cu legislația în vigoare.
Pentru orice întrebare nu ezitați să telefonați la tel. 0 241 21178.
Persoana de contact: Bancov Serghei