Camera de Comerţ şi Industrie Filiala Hinceşti invită producătorii de vin de...

Camera de Comerţ şi Industrie Filiala Hinceşti invită producătorii de vin de casă să participe la etapa I a Concursului pentru cel mai bun vin de casă „Polobocul de Aur", care va avea loc la 24 februarie 2022, orele 12-00.

1
DISTRIBUIȚI
Print

La concurs sunt invitate să participe personae fizice din Republica Moldova care produc
vin în condiții de casă. Participarea la concurs este benevolă și gratuită.
Mostrele de vin vor fi prezentate la sediul CCI filiala Hincești pina la 24 februarie 2022,
la orele 10-00 adresa: str.M.Hincu 148A (clădirea Camerei Înregistrării de Stat et.II).
Cerințe pentru prezentarea mostrelor: Se acceptă pentru degustare vinurile albe, roșii, roze din
soiuri de poamă europene și hibride, turnate în sticle a câte 0,75l și sigilate.
Probele invingatoare la I etapa a concursului vor fi prezentate spre degustare la etapa republicană
a ediției a XX-a a Concursului „Polobocul de aur”, care va avea loc la sfârșitul lunii martie
curent. Tradițional, învingătorii vor fi premiați în cadrul Zilei Naţionale a Vinului.
Spre informare, Concursul „Polobocul de aur” este organizat de Camera de Comerț și Industria a
Republicii Moldova cu scopul de a remarca cei mai buni producători de vin de casă, a populariza
tradiţiile naţionale de fabricare a vinurilor moldoveneşti calitative în condiţii casnice, a ridica
cultura de consum şi a facilita schimbul de experiență intre producatori.

REGULAMENTUL

 Concursului pentru cel mai bun vin de casă „Polobocul de aur 2022”

Concursul “Polobocul de aur” este organizat de către Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

 1. SCOPUL ŞI SARCINILE CONCURSULUI

Concursul se organizează cu scopul de a remarca cei mai buni producători de vin de casă, a ridica cultura de consum și a efectua schimbul bunelor practici ce țin de cultura și activitatea vitivinicolă, prin intermediul diferitor proiecte de instruire și școlarizare

 1. COMITETUL ORGANIZATORIC

Organizarea, desfăşurarea şi totalizarea rezultatelor concursului naţional sunt efectuate de către comitetul organizatoric, activitatea căruia se reglementează de prezentul Regulament.

În scopul aprecierii mostrelor de vin de casă prezentate la concurs, Comitetul organizatoric constituie comisia de degustare, formată din minim 5 membri, conform Regulamentului privind modul de evaluare a caracteristicilor organoleptice ale produselor vitivinicole prin analiza senzorială, aprobat prin HG Nr.810/2015 din 29.10.2015.

Comisia de degustare este formată din degustători experți sau degustători autorizați, sommelieri, oameni de afaceri, reprezentanţi ai Camerei de Comerţ şi Industrie a RM și ai altor organizaţii obşteşti.

Componenţa nominală a Comitetului organizatoric se aprobă de Biroul executiv al Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova. Informaţia cu privire la componenţa comitetului organizatoric este publicată pe pagina WEB a CCI a RM şi în mass-media.

Funcţiile comitetului organizatoric:

 1. elaborează regulamentul de organizare a concursului;
 2. informează cu privire la perioada de desfășurare a concursului;
 3. desemnează componenţa comisiei de degustare;
 4. acordă suport consultativ participanților concursului;
 5. prelevează și colectează mostrele de la participanți;
 6. organizează degustarea;
 7. desemnează învingătorii concursului, organizează ceremonia de premiere

Filialele Camerei de Comerţ şi Industrie formează comitetele organizatorice la nivel regional. Activitatea acestora, de asemenea este reglementată de prezentul Regulament.

 1. PARTICIPANŢII LA CONCURS

3.1. Participanţi la concurs sunt persoane fizice din Republica Moldova care produc vin în condiții de casă.

Participarea la concurs este benevolă.

3.2. Mostrele de vin prezentate la concurs trebuie să întrunească următoarele condiţii:

 1. să fie vinuri naturale;
 2. să fie limpezi;
 3. să nu aibă defecte în aromă şi gust;
 4. să nu fie suprasaturate cu CO2;

3.3. Mostrele de vin vor fi prezentate în butelii de sticlă curate şi etichetate. Nu se admite prezentarea mostrelor în recipiente din materiale plastice.

Pe etichetă se indică informația despre producător și vin, conform modelului tipizat. 

 

 1. NOMINALIZĂRILE CONCURSULUI

4.1. Vin produs din soiuri tehnice, specia Vitis Vinifera, roadă anului 2021:

 1. a) cel mai bun vin alb
  b) cel mai bun vin roşu
 2. c) cel mai bun vin rose

4.2. Vin din soiuri hibride și din specia Vitis labrusca, roadă anului 2021:

 1. a) cel mai bun vin alb
  b) cel mai bun vin roşu
 2. c) cel mai bun vin rose

4.3. Vin maturat minim 6 luni:

 1. a) cel mai bun vin alb
  b) cel mai bun vin roşu

4.4. Vinuri licoroase (cu condiția, că vinul a fost alcoolizat cu distilat din vin):

 1. a) cel mai bun vin alb
  b) cel mai bun vin roşu

4.5. Vin din soiuri autohtone și soiuri selecție nouă (soiuri autohtone – Feteasca Albă, Feteasca Regală, Feteasca Neagră, Rara Neagră, soiuri selecție nouă – Viorica, Riton, Bianca, Floricica, Alb de Onicani, Legenda, etc.) :

 1. a) cel mai bun vin alb
 2. b) cel mai bun vin roşu
 3. ETAPELE CONCURSULUI

Concursul se desfăşoară în două etape:

 • I-a etapă: februarie – martie 2022 – degustarea mostrelor de vin la nivel regional cu desemnarea învingătorilor.

Acţiune, efectuată de comitetele organizatorice din filialele CCI a RM, cu prezentarea ulterioară, către comitetul organizatoric al CCI a RM, a materialelor cu rezultatele concursurilor regionale, însoțite de mostrele de vin învingătoare.

 • A II-a etapă: în perioada 15 – 31 martie 2022 – degustarea vinurilor selectate la nivel regional.

Acţiune, efectuată de către comitetul organizatoric al Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

 1. ORDINEA DE DEPUNERE A CERERILOR ŞI PREZENTARE A PROBELOR

Persoanele fizice, care doresc să participe la concurs, depun o cerere de formă tipizată.

Cererile de participare la concurs sunt receptionate, atît de comitetele organizatorice ale filialelor Camerei de Comerţ şi Industrie, cît şi de către comitetul organizatoric al Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova

În cerere se va indica nominalizarea şi categoria, la care va participa vinul.

Concomitent, se va decide metoda de prelevare a mostrelor de vin și cantitatea acestora (recomandat 2 sticle cu volumul 0,75 litri).

Comitetele organizatorice din filiale, până la data de 4 martie 2022, vor prezenta la Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, secția ”Expertiza și evaluarea mărfurilor alimentare și industriale”, tel. 022 24 54 45/ mob. +37369 13 49 42,  procesele verbale ale şedinţelor comitetelor organizatorice cu informaţia despre învingătorii I-ei etape a concursului însoțite de mostrele de vin corespunzătoare (câte 2 sticle cu volumul 0,75 litri), pentru participarea acestora la cea de a II-a etapă a concursului.

 1. ORGANIZAREA ŞI PETRECEREA DEGUSTAŢIEI

Comisiile de degustare se formează dintr-un număr impar de degustători, din cel puţin 5 membri. În componenţa comisiei de degustare sunt incluşi experţi vinificatori, reprezentanţi ai Camerei de Comerţ şi Industrie şi ai secţiilor agricole raionale, sommelieri, consumatori, etc. Fiecare comisie de degustare desemnează preşedintele şi secretarul comisiei, care sunt responsabili de desfăşurarea corectă a degustării.

Degustarea vinurilor se realizează în baza scării de 100 puncte. Aprecierea poate fi efectuată și pe o scară de 10 puncte, cu utilizarea fișelor de degustare, valorile fiind micșorate de 10 ori cu respectarea anonimicității producătorului.

 1. PREMIEREA PARTICIPANŢILOR LA CONCURS

În baza deciziei Comitetului organizatoric se desemnează învingătorii concursului.

Învingătorii I-ei etape sunt desemnați şi premiaţi cu cadouri de preţ de către comitetele organizatorice ale filialelor Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

Trofeul principal al concursului este Premiul Mare “Polobocul de aur”, care se decernează învingătorilor la fiecare nominalizare a celei de a II-a etapă a concursului.

Comitetul organizatoric, deasemenea instituie premii speciale pentru unii participanţii la concurs, în scopul stimulării acestora de a produce vin de casă calitativ.

 

Premierea învingătorilor, cu înmînarea solemnă a premiilor, are loc în cadrul Sărbătorii Ziua Națională a Vinului sau altui eveniment organizat de către CCI a RM.